Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Online aplikacija ArcheoTales – Doživite arheologiju na digitalan i razigran način

Saopćenje

Udruženje “Sustainication e.V.” i Općina Centar Sarajevo osmislili su aplikaciju lov na blago koji prati živote tri slikara duž rijeke Miljacke, vodeći posjetitelje na različite istorijske događaje i kulturne znamenitosti.

ArcheoDanube/Arheodunav je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija, a odnosi se na kulturno naslijeđe i arheološke parkove u odnosu na turizam i urbano planiranje.

Online aplikacija ArcheoTales, koju je razvilo bečko udruženje “Sustaination e.V.” u stilu lova na blago olakšava kroz igru nova saznanja o arheološkim i kulturno-istorijskim lokalitetima.

Koristeći chat funkciju, posjetitelji se vode kroz izložbu i pozivaju na interakciju. ArcheoTales tako omogućava da muzejska i izložbena iskustva budu zvučnija, holistička i isplativija za nove ciljne grupe.

Projekt ArcheoDanube u okviru Dunavskog transnacionalnog programa ima za cilj podršku očuvanju i vrednovanju kulturne baštine, kao i pripremu interaktivnih i inovativnih alata koji će pomoći da se na zabavan način upozna historija gradova. Ove aktivnosti doprinose provedbi novih inicijativa u turizmu, odnosno razvoju arheoturizma, saopćeno je iz Općine Centar.