Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Član Kriznog štaba KS podsjetio na zabranu koja je na snazi

Član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom Kemal Beganović podsjetio na zabranu održavanja grupnih rekreativnih aktivnosti u zatvorenim prostorima.

Beganović je ukazao i na nepoštivanje naredbi Kriznog štaba koje su na snazi, a posebno kada je riječ o održavanju rekreativnih aktivnosti i grupnih treninga u zatvorenim prostorima koje su zabranjene, jer su to mjesta visokog rizika za zarazu.

“Apelujemo i dalje na sugrađane da nose maske, kao i da poštuju mjere, jer svi smo odgovorni za vlastito zdravlje i trebamo preuzeti odgovornost u ovoj situaciji”, poručio je Beganović.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom, donio je u petak novu Naredbu, kojom se:

– Zabranjuje se okupljanje više od 30 osoba u zatvorenom prostoru i više od 60 osoba na otvorenom prostoru. Navedena zabrana se odnosi i na dženaze/sahrane/sprovode, kao i druge vjerske i političke skupove, vjenčanja, proslave, seminare, kongrese, komemoracije, obilježavanje godišnjica i slično. Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje dva (2) metra između osoba, osim članova istog domaćinstva.

– Nalaže se Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo da nastave sa odvijanjem nastave uz primjenu kombinovanih modela nastave u osnovnim školama, dok se iz istog izuzimaju srednje škole, koje će nastaviti održavati nastavu isključivo online modelom. Pohađanje predškolskih ustanova se nastavlja kao do sada.

– Nalaže se svim pravnim subjektima na području Kantona Sarajevo da u skladu sa radnim procesima i zadacima koje obavljaju odrede klizno radno vrijeme za uposlenike sa razmakom od pola sata/sat vremena zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz poslovnih prostorija.

– Nalaže se svim pravnim subjektima i fizičkim osobama koje zapošljavaju više od 20 zaposlenika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti da HITNO donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

– Zabranjuje se organizacija grupnih putovanja za korisnike ustanova socijalne zaštite koja organizuju ustanove socijalne zaštite i slično.

– Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru isključivo na sjedećim mjestima, uz obavezno pridržavanje preporuka od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH (higijensko-epidemioloških mjera) u skladu sa tačkom 1. ove naredbe, bez obzira na kvadraturu ugostiteljskog objekta uz poštivanje svih mjera distance između stolova od dva (2) metra i više i uz najmanje jedan (1) metar distance između osoba za istim stolom. U ugostiteljskom objektu u svakom trenutku ne smije biti više od 30 osoba u koje se ne ubrajaju uposlene osobe. Dozvoljava se rad ugostiteljskim objektima brze prehrane (fast food) sa šalterskom prodajom, bez zadržavanja klijenata, nakon 23 sata.

– Ograničava se broj klijenata koji borave istovremeno u trgovinama, objektima za uslužne djelatnosti, malim obrtima i tržnim centrima. Dozvoljava se jedna osoba na 10 m² prostora s tim da ni u jednom trenutku u objektu ne može biti više od 30 osoba, u koje se ne ubrajaju uposlene osobe. Subjekti iz ovog stava dužni su pratiti broj osoba u objektu, kao i ulazak i izlazak iz objekta. U manjim objektima osigurati pojedinačne ulaske. U hodnicima tržnih centara ukloniti sva mjesta za sjedenje i boravak koji omogućava zadržavanje osoba unutar objekata. Sve navedeno je obavezujuće i za hotele, motele i hostele.

– Sve ustanove, preduzeća, institucije koje imaju organizovane restorane i menze unutar svojih objekata dužni su pridržavati se svih mjera koje važe i za ugostiteljske objekte iz tačke 7. ove Naredbe.

– Nalaže se svim pravnim i fizičkim licima da osiguraju redare/kontrolore koji će na ulazu voditi računa o dozvoljenom broju osoba u prostoru i vršiti provjeru sprovođenja mjera koje su propisane naredbama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo (obavezno nošenje zaštitnih maski), kao i preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

– Zabranjuje se organiziranje svih amaterskih/rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru, rekreativnim kontakt sportovima i to za sve koji nisu u takmičarskom-trenažnom procesu, kao i svim rekreativnim plesnim školama i kulturno-umjetničkim društvima. Dozvoljava se rad fitnes centrima sa spravama u skladu sa dozvoljenim brojem osoba u zatvorenom prostoru.

– Nalaže se javnim gradskim prijevoznicima da angažiraju kontrolore/redare koji će pratiti ulazak putnika u vozila javnog-gradskog prijevoza prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Redari su dužni da ne dozvole ulazak putnika u vozila javnog gradskog saobraća bez zaštitne maske i preko dozvoljenog broja definisanog za svako vozilo. Nakon svakog turnusa prijevozno sredstvo treba dezinfikovati.

– Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, da obustave sve hladne programe, uz obvezno primanje samo hitnih slučajeva. Obustavljaju se redovni specijalističko-konsultativni pregledi u zdravstvenim ustanovama, sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni ljekara specijaliste utvrde da su neodloživi i hitni. Ovi pregledi se obavljaju u prijemnim ambulantama zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo.

– Sve što nije regulisano ovom Naredbom primjenjivat će se direktno odredbe Naredbe Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva broj: 01-33-6191/20 od 04.11.2020. godine i Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 62-20/2020 od 12.10.2020. godine.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 06.11.2020. godine do 20.11.2020. godine

U prilogu ove naredbe objavljujemo i izvještaje o provedenom inspekcijskom nadzoru kantonalnih i federalnih inspektora u Općoj bolnici “Abdulah Nakaš” i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.