Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Kontinuirana podrška porodiljama sa područja Općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo kontinuirano obezbjeđuje novčana sredstva za jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca,trećeg i svakog narednog djeteta, te za mjesečnu pomoć porodiljama koje nisu u radnom odnosu.

U periodu od 01.01. do 31.10.2020. godine, za porodilje koje su dobile blizance, treće i svako naredno dijete isplaćena je jednokratna pomoć u iznosu od po 500 KM i to za 32 majke trećeg djeteta, 10 majki blizanaca, 11 majki četvrtog djeteta i 2 majke petog djeteta. Ukupno dodijeljena sredstva za ovaj period i za ove namjene iznose 33.500 KM.

Novčanu pomoć u periodu od 01.01. – 31.10.2020. godine, ostvarile su porodilje koje nisu u radnom odnosu i to: u januaru  148 porodilja, u februaru  144 porodilje, u martu  136 porodilja, u  aprilu 133 porodilje, u maju 141 porodilja, u junu 147 porodilja, u julu 154 porodilje, u avgustu 154 porodilje, u septembru 164 porodilje i u oktobru 175 porodilja. Pomoć se dodjeljuje u trajanju od 12 mjeseci, odnosno u periodu dok traje pravo na porodiljsku naknadu utvrđeno shodno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti. Mjesečni iznos ove pomoći iznosio je 60 KM u periodu od 01.01. – 30.06.2020. godine, dok se od 01.07.2020. godine isplaćuje pomoć u iznosu od 80 KM. Ukupno dodijeljena sredstva u navedenom periodu po ovom osnovu iznose 118.510 KM.

Sredstva se isplaćuju u skladu sa Odlukom o novčanoj pomoći porodiljama  koje nisu u radnom odnosu i Odlukom o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, usvojenim od strane Općinskog vijeća Novo Sarajevo.