Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Kontinuirana podrška porodiljama sa područja Općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo kontinuirano obezbjeđuje novčana sredstva za jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca,trećeg i svakog narednog djeteta, te za mjesečnu pomoć porodiljama koje nisu u radnom odnosu.

U periodu od 01.01. do 31.10.2020. godine, za porodilje koje su dobile blizance, treće i svako naredno dijete isplaćena je jednokratna pomoć u iznosu od po 500 KM i to za 32 majke trećeg djeteta, 10 majki blizanaca, 11 majki četvrtog djeteta i 2 majke petog djeteta. Ukupno dodijeljena sredstva za ovaj period i za ove namjene iznose 33.500 KM.

Novčanu pomoć u periodu od 01.01. – 31.10.2020. godine, ostvarile su porodilje koje nisu u radnom odnosu i to: u januaru  148 porodilja, u februaru  144 porodilje, u martu  136 porodilja, u  aprilu 133 porodilje, u maju 141 porodilja, u junu 147 porodilja, u julu 154 porodilje, u avgustu 154 porodilje, u septembru 164 porodilje i u oktobru 175 porodilja. Pomoć se dodjeljuje u trajanju od 12 mjeseci, odnosno u periodu dok traje pravo na porodiljsku naknadu utvrđeno shodno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti. Mjesečni iznos ove pomoći iznosio je 60 KM u periodu od 01.01. – 30.06.2020. godine, dok se od 01.07.2020. godine isplaćuje pomoć u iznosu od 80 KM. Ukupno dodijeljena sredstva u navedenom periodu po ovom osnovu iznose 118.510 KM.

Sredstva se isplaćuju u skladu sa Odlukom o novčanoj pomoći porodiljama  koje nisu u radnom odnosu i Odlukom o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, usvojenim od strane Općinskog vijeća Novo Sarajevo.