Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Nedžad Koldžo: Izađite na izbore, u teškom periodu ćemo morati igrati s najjačim timovima

Kandidat za načelnika Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo jedan je od onih koji žele osvojiti novi mandat i naredne četiri godine upravljati jednom od lokalnih zajednica u Sarajevu.

Od 2007. godine je načelnik Općine Novo Sarajevo, a kaže da je odgovor na pitanje šta se sve promijenilo za 13 godina njegove vladavine vrlo jednostavan.

Šta vas i dalje vuče da želite još jedan mandat?

Okrenite se oko sebe, pogledajte neke stare slike pa ćete i sami vidjeti šta se sve promijenilo. Sama činjenica da Općina Novo Sarajevo u posljednjih nekoliko godina prema ocjenama i anketama nevladinog sektora spada u sam vrh općina u BiH po kvalitetu življenja, govori da je sve to što smo moji saradnici i ja do sada radili dalo dobre rezultate. Moram se zaista zahvaliti i velikom broju građana koji su nam pomagali u planiranju svih tih projekata. Jedna smo od prvih općina koje su izradile Strategiju razvoja do 2023. godine uz punu pomoć i podršku naših sugrađana.

Zahvaljujući realizaciji planiranih projekata u okviru Strategije i zauzeli smo tako visoko mjesto u državi po kvalitetu življenja, a ujedno smo na taj način i rješavali probleme naših sugrađana.
Ono što me i dalje motivira da ostanem na čelu ove Općine je prije svega moj dosadašnji rad i to što kada se okrenem iza sebe mogu da vidim čitav niz jako dobrih stvari koje smo uradili i kojim se ponosim jer su u potpunosti promijenili izgled Novog Sarajeva.
Mislim također, da svoje dosadašnje iskustvo, znanje i životnu energiju koju još uvijek posjedujem trebam staviti na raspolaganje svima onima koji me podržavaju, sa ciljem i željom da nastavimo razvoj Novog Sarajeva ovom dinamikom kako smo to radili i prethodnih godina. Želim da sve što smo predvidjeli Strategijom razvoja, a što je jednim dobrim dijelom i sadržano u mom programu “10+10“ nastavimo realizirati za opšte dobro naše Općine i naših sugrađana.

U nedavnom istraživanju Istinomjera navedeno je da 2016. godine javnosti niste predstavili programski dokument, a da su od tada zabilježena vaša 24 obećanja, od čega su samo dva ispunjena, šest većim dijelom (33%). Devet obećanja koja je zabilježio Istinomjer je djelimično ispunjeno, četiri su ispunjena manjim dijelom dok su tri obećanja neispunjena. Šta za ove lokalne izbore obećavate stanovnicima Novog Sarajeva kada je riječ o infrastrukturnim projektima i drugim projektima bitnim za život građana?

Moja obaveza je da i dalje radim na realizaciji projekata i ostvarivanju ciljeva sadržanih u Strategiji razvoja Općine, a koji su, kao što sam već naveo velikim dijelom sadržani u mom programu “10 + 10“.

S obzirom na vrijeme i situaciju u kojoj se nalazimo, te na evidentnu potrebu da će se općine morati uključiti u segment pružanja pomoći građanima u prevazilaženju posljedica krize izazvane pandemijom, moram naglasiti da će u ovom slučaju ljudi, odnosno građani biti naš prvi prioritet.

U tom smislu, posebno ćemo voditi računa da jedan dio sredstava za realizaciju pomenutih programa i projekata obezbijedimo kroz određene međunarodne programe finansiranja za šta smo već poduzeli određene mjere. Ni sada u vrijeme pandemije nismo gubili vrijeme, aplicirali smo na neke međunarodne programe i već imamo određene rezultate.

Što se tiče izvještaja Istinomjera, koliko sam mogao primijetiti samo tri od dvadeset četiri obećanja nisu ispunjena, zbog čega mogu biti poprilično zadovoljan.

Nedžad Koldžo: Izađite na izbore, u teškom periodu ćemo morati igrati s najjačim timovima

Građani se često žale na manjak parking mjesta, posebno u naseljima gdje su neboderi, ali istovremeno i na uništavanje zelenih površina. Kako pronaći balans i pravo rješenje?

Mi smo ovaj problem već odavno evidentirali i kontinuirano radimo na rješavanju istog, koliko je to u našoj mogućnosti i nadležnosti. Inicirali smo gradnju podzemne garaže u ulici Kolodvorska što, s obzirom na skučen prostor i enorman porast broja vozila kojim smo izloženi zadnjih godina, predstavlja jedino moguće rješenje problema saobraćaja u mirovanju. Protivnik sam pretvaranja zelenih površina u parkinge i to neće biti naša praksa ni u narednom periodu, osim gdje je to u nekoj minimalnoj mjeri neophodno.

Pojedine saobraćajnice smo već, uz saglasnost resornog Ministarstva, dijelom pretvorili u parkinge, tamo gdje postoje uslovi za neometan saobraćaj. Da to nismo uradili naseljem Grbavica se sada ne bi moglo proći od nepropisno parkiranih vozila.

Budući da je po zadnjim statističkim pokazateljima u Sarajevu oko 6% više registrovanih motornih vozila u odnosu na broj postojećih parking mjesta, izgradnja podzemnih garaža je jedino adekvatno rješenje, a što je i izuzetno skup proces. Podzemna garaža u ulici Kolodvorska će biti prva garaža takve vrste koja je pravljena zajedno sa Kantonom Sarajevo. Općina će biti suvlasnik garaže i cilj nam je da u toj garaži, prije svega, pod povoljnijim uslovima na dugoročnoj bazi rezidentnom stanovništvu omogućimo garažno mjesto.

Sredstva koja Općina „ubere“ od te garaže i ostalih parking prostora će biti usmjerena u dalje finansiranje gradnje podzemnih garaža, koje u ovom trenutku jedine predstavljaju rješenje kada je u pitanju problem saobraćaja u mirovanju. Pored ovoga, Općina kontinuirano radi na sanaciji i rekonstrukciji svih postojećih parkinga. Na području Novog Sarajeva svi veći parking prostori su rekonstruisani, te je izvršeno ocrtavanje parking mjesta sa posebnim akcentom na ocrtavanje parking mjesta za invalidna lica.

Da li ste zadovoljni čistoćom ulica i parkova na području Općine Novo Sarajevo, rasvjetom i stepenom sigurnosti? Ako niste, šta treba poduzeti.

Radi se o stvarima koje nisu u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i bez obzira što je situacija, u tim oblastima nekad bolja nekad lošija, u principu nisam zadovoljan. Čistoća ulica i parkova je u nadležnosti KJKP “Rad“ i “Park“, koji očito imaju i svojih jako puno problema, što za mene ne predstavlja opravdanje za određene stvari koje se ne urade na vrijeme.

Bez obzira na navedeno, mi svake godine sufinansiramo određene programe ovih preduzeća sa ciljem poboljšanja higijene javnih površina. Ulažemo jako puno i u nabavku kvalitetnijih sistema za prikupljanje otpada, tzv. zvona, čime se sprečava rasipanje otpada po javnim površinama i taj ćemo proces nastaviti i u narednom periodu.

Nedžad Koldžo: Izađite na izbore, u teškom periodu ćemo morati igrati s najjačim timovima

Iako je Općina Novo Sarajevo vjerojatno najosvjetljenija Općina što je dostignuto velikim izdvajanjima sredstava zadnjih godina za unapređenje javne rasvjete, ipak Zavod za izgradnju KS, čija je ovo nadležnost, dvije godine kasni sa realizacijom određenih projekata iz ove oblasti. Već dvije godine postoje određena sredstva koja smo prebacili Zavodu sa ciljem sanacije javne rasvjete na određenim lokalitetima što Zavod, nažalost još uvijek nije dovršio do kraja. S toga je veoma važno da se jasno razgraniče nadležnosti kada je u pitanju i ovaj segment komunalnih usluga, koliko god bili ohrabrujući potezi Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture kojim se žele dati određene ovlasti lokalnim samoupravama kako bi postale puno operativnije kada je u pitanju unapređenje javne rasvjete.

Statistički pokazatelji III policijske uprave o nivou sigurnosti na području općine su u stalnom porastu, te bi sa tog aspekta trebali biti zadovoljni. Bez obzira na to, Općina svake godine iz budžeta izdvaja značajna sredstva za čitav niz projekata koji imaju za cilj poboljšanje stepena sigurnosti. U tom smislu, kontinuirano se realizira projekat video nadzora javnih površina u cilju kontrole saobraćaja u pokretu i mirovanju, suzbijanju svih vidova kriminalnih i vandalskih ponašanja, te unapređenju općeg stanja sigurnosti građana na prostoru općine. Do sada je postavljeno ukupno 38 nadzornih kamera na najfrekventnijim mjestima na području općine, raskrsnicama i šetalištima. Za potrebe III policijske uprave nabavljena su nova policijska auta, motori, bicikla, kompleti sigurnosne opreme za policijske službenike i slično. Smatramo da su sve te poduzete mjere dobrim dijelom dovele do pozitivnijih statističkih pokazatelja. Sigurnosna situacija svakako uvijek može biti bolja i mi ćemo se i u narednom periodu truditi da kroz saradnju sa III policijskom upravom i resornim ministarstvom što je moguće više utičemo na tehničko opremanje policijskih službenika, kako bi oni bili adekvatno osposobljeni za svoj teški posao koji treba da rezultira još većim stepenom sigurnosti naših sugrađana.

Za kraj, ukratko, zašto da građani svoj glas povjere Vama?

U svojoj kampanji sam više puta naglašavao da iza mojih riječi stoje vidljiva djela i to je ono što smatram svojom najvećom vrijednošću. To je ujedno i dokaz da nisam ni populista ni neko ko obećava nešto što ne znam kako da realizujem. Nisam ni neko ko, iz političkih razloga, daje bilo kakva lažna ili nerealna obećanja.
Ono što bih ja poručio građanima je da svakako izađu na izbore i da odaberu najbolje i dokazane, s obzirom da se nalazimo u jednoj teškoj situaciji pogođeni korona krizom koja će nesumnjivo izazvati još teže negativne posljedice, u narednom periodu morat ćemo igrati sa najjačim timovima.

Mislim da moj dosadašnji rad dokazuje i pokazuje da sve što sam uradio, uradio sam u cilju ostvarivanja opšteg dobra za naše Novo Sarajevo i zato smatram da imam puno moralno pravo da kažem građanima da glasaju za mene, jer to je način da i dalje zajedno napredujemo i kao i do sada radimo na onome što se zove rješavanje naših problema.