Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Počinje izrada projekta brze ceste kroz Sarajevo, rok za završetak godina i po

U sjedištu JP Ceste FBiH danas je upriličeno potpisivanje Ugovora za izradu idejnog i glavnom projekta dijelova buduće brze ceste u Sarajevu.

Idejni projekat mora biti izrađen u najmanje dvije varijante i tiče se dionica Briješće – Boljakov Potok – Buća Potok – Pofalići dužine 4,8 kilometara, a glavni projekat je vezan za dionicu Briješće – Boljakov Potok – Buća Potok dužine 2,8 kilometara.

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH i predstavnici projektanta kojeg čini grupa ponuđača u sastavu: Divel d.o.o. Sarajevo (vodeći član), IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (član), PPG d.o.o. Sarajevo (član) i Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo (član).

Ugovor će se, odlukom Vlade FBiH, finansirati iz Program utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu, doznačenih Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Vrijednost Ugovora je 1.604.105,10 KM (sa PDV-om) dok je ugovoreni rok izrade projektne dokumentacije 18 mjeseci.

Sarajevska brza cesta bi imala najveću ulogu u rasterećenju gradskih gužvi i bila bi to prva prava zaobilaznica jednog urbanog dijela velikog grada u našoj zemlji.

Zamišljena brza cesta omogućavala bi da vozilo iz bilo kojeg dijela grada, posebno centra, može brzo napustiti urbanu sredinu ili otići u njen suprotni dio, bez potrebe za navigacijom kroz standardnu mrežu ulica.

Jedan dio buduće brze ceste je već izgrađen i on se nadovezuje na postojeću Sarajevsku zaobilaznicu na autoputu A1.

Plan gradskog autoputa od Stupa do Ciglana postoji decenijama, ali je posljednjih godina preinačen u brzu cestu. Kako je portal Klix.ba pisao ranije, stara trasa je uzurpirana neplanskom gradnjom, a nova će se, prema mišljenju stručnjaka, morati kombinovati trasom pruge.