Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Počinje izrada projekta brze ceste kroz Sarajevo, rok za završetak godina i po

U sjedištu JP Ceste FBiH danas je upriličeno potpisivanje Ugovora za izradu idejnog i glavnom projekta dijelova buduće brze ceste u Sarajevu.

Idejni projekat mora biti izrađen u najmanje dvije varijante i tiče se dionica Briješće – Boljakov Potok – Buća Potok – Pofalići dužine 4,8 kilometara, a glavni projekat je vezan za dionicu Briješće – Boljakov Potok – Buća Potok dužine 2,8 kilometara.

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH i predstavnici projektanta kojeg čini grupa ponuđača u sastavu: Divel d.o.o. Sarajevo (vodeći član), IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (član), PPG d.o.o. Sarajevo (član) i Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo (član).

Ugovor će se, odlukom Vlade FBiH, finansirati iz Program utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu, doznačenih Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Vrijednost Ugovora je 1.604.105,10 KM (sa PDV-om) dok je ugovoreni rok izrade projektne dokumentacije 18 mjeseci.

Sarajevska brza cesta bi imala najveću ulogu u rasterećenju gradskih gužvi i bila bi to prva prava zaobilaznica jednog urbanog dijela velikog grada u našoj zemlji.

Zamišljena brza cesta omogućavala bi da vozilo iz bilo kojeg dijela grada, posebno centra, može brzo napustiti urbanu sredinu ili otići u njen suprotni dio, bez potrebe za navigacijom kroz standardnu mrežu ulica.

Jedan dio buduće brze ceste je već izgrađen i on se nadovezuje na postojeću Sarajevsku zaobilaznicu na autoputu A1.

Plan gradskog autoputa od Stupa do Ciglana postoji decenijama, ali je posljednjih godina preinačen u brzu cestu. Kako je portal Klix.ba pisao ranije, stara trasa je uzurpirana neplanskom gradnjom, a nova će se, prema mišljenju stručnjaka, morati kombinovati trasom pruge.