Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Prva Omladinska konferencija u organizaciji Vijeća mladih FBiH počinje sutra

Prva Omladinska konferencija u organizaciji Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine počinje sutra u Sarajevu i trajat će do nedjelje, 8. novembra.

Bit će to prilika da se na jednom mjestu okupe predstavnici vijeća mladih, omladinskih organizacija te mladi aktivisti čije je djelovanje ili interes usmjeren prema postizanju boljeg položaja mladih i razvoju lokalnih zajednica. Sa druge strane, predstavnici vladinog i nevladinog sektora će mladim ljudima prikazati primjere iz prakse, ali i zajedno s njima diskutovati o prostoru i pravcima za poboljšanje postojećih politika i programa.

Održavanje prve Omladinske konferencije se poklapa i s desetogodišnjicom od usvajanja Zakona o mladima Federacije BiH i prilika je da se sagleda stanje na terenu, kako u pogledu ispunjenosti zakonskih odredbi i mehanizama, tako i u pogledu toga koliko su mladi upoznati sa odredbama Zakona o mladima.

 – Vjerujemo da se na probleme i potrebe mladih odgovor može naći isključivo kroz aktivnu saradnju i komunikaciju mladih i donosioca odluka. Upravo zbog toga, Vijeće mladih Federacije BiH želi pružiti mladima priliku da javno iskažu svoje probleme, potrebe i predlože rješenja. Mladi će istovremeno biti informisani o njihovima pravima, koja su sadržana u Zakonu o mladima FBiH – izjavio je projektni koordinator Vijeća mladih Federacije BiH Nedim Alibegović.

Vijeće mladih Federacije BiH je kao organizator poduzelo sve napore da se u izuzetno izazovnom trenutku uzrokovanom pandemijom Covid-19 konferencija i organizuje, te su se odlučili na događaj hibridnog tipa. Dio učesnika će imati priliku sadržaj konferencije slušati uživo u Sarajevu, dok će se svim zainteresovanim pružiti i prilika da konferenciju prate putem online platformi, o čemu se više informacija može pronaći na zvaničnom sajtu organizatora www.vijecemladih.ba

Omladinska konferencija se  realizuje uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i Ambasade Kraljevine Švedske, saopćeno je iz Vijeća mladih Federacije BiH.