Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

SDA Novo Sarajevo: “Djelovat ćemo humano i nastojati biti od konkretne koristi za našu zajednicu.”

Poštovani sugrađani, dragi glasači, drage komšije,

Suosjećajući s Vama u ovim teškim i izazovnim trenucima kako za naše zdravlje tako i za našu privredu, sa posebnom emocijom Vas želim obavijestiti da je Izborni štab Općinske organizacije  SDA Novo Sarajevo imao vanrednu Hitnu sjednicu, sa jedinom tačkom dnevnog reda a to je trenutna epidemiološka situacija.

Obzirom na epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo pa i u našoj Općini koja se mijenja iz sata u sat kao politička Stranka koja je uvijek bila uz svoje građane, morali smo donijeti niz mjera i odluka u cilju pomoći ka suzbijanju epidemije i preventivnog djelovanja ka zaštiti zdravlja i socijalno ekonomskog statusa stanovnika općine Novo Sarajevo.

Imajući u vidu izazove koje pred nas postavlja trenutna situacija povećanog broja zaraženih kojem svi svjedočimo, Općinski odbor na čijem je čelu moja malenkost, te svakako i Izborni štab SDA Novo Sarajevo će se u cjelosti adaptirati vremenu i svoje prethodno planirane izborne aktivnosti dijelom preusmjeriti ka prevenciji i djelovanju širenja ove moderne pošasti.

Djelovat ćemo humano i nastojati biti od konkretne koristi za našu zajednicu. Shodno tome ćemo odrediti jasna i čvrsta pravila u perspektivi, koja će poštovati i sprovoditi većina članova našeg Općinskog odbora.

Tako ću da istaknem neke od odluka:

  1. Izborni štab SDA Novo Sarajevo, će svoje aktivnosti usmjeriti ka pomoći građanima i privrednim subjektima koji su podnijeli najveći udar izazvan epidemijom COVID 19.
  2. U cilju prevencije širenja i pogoršanja odveć teške epidemiološke situacije obustavlja se održavanje svih predizbornih skupova.
  3. Kako bi pomogli da svi naši građani na području Općine Novo Sarajevo ova teška i izazovna vremena prebrode što lakše, Odlukom je doneseno da se dio sredstava iz budžeta Izbornog štaba preusmjeri ka nabavci i distribuciji medikamenata za najugroženije grupe građana općine Novo Sarajevo
  4. Donesena je Odluka da se u saradnji sa Asocijacijom Žena SDA Novo Sarajevo i Asocijacijom Mladih SDA Novo Sarajevo organizuje mreža volontera koja će se staviti na raspolaganje Civilnoj zaštiti Novo Sarajevo a sa ciljem pomoći svim stanovnicima Općine koji su Odlukom nadležne epidemiološke službe u izolaciji i/ili samoizolaciji. Na ovaj način želimo da pomognemo rad naše Civilne zaštite, a našim komšijama olakšamo njihove dane u izolaciji da ih podsjetimo da samo tu jedni za druge u ovim teškim i izazovnim trenutcima.

Moram napomenuti da prilikom donošenja zaključka o volonterskim aktivnostima, prvi koji su se stavili na raspolaganje su bili upravo naši kandidati, bez obzira dali su članovi ili ne neke od asocijacija, što mene kao predsjednika OO SDA Novo Sarajevo i gosp. Miralema Šurkovića kao predsjednika Izbornog Štaba OO SDA Novo Sarajevo čini iznimno ponosnim na naše kandidate, koji su po ko zna koji put pokazali da u teškim trenucima svi kao jedan zalažu se za dobrobit svojih sugrađana, svojih komšija. 

Trenutno se nalazimo u vrlo izazovnoj situaciji kako po naše zdravlje tako i po našu ekonomiju, sada je trenutak kada je s riječi potrebno preći na djela, te dati svoj doprinos, kojeg dugujemo svojim sugrađanima, a ovim putem Vam obećavam da ćemo zajedno sa Vama istrajati u borbi sa ovom pošasti koja nas je zadesila.

Napominjem da ćemo ovaj protokol ponašanja zadržati i kao vijećnici, te ćemo ustrajavati u postpandemijskoj sanaciji koliko god to bude trebalo.

Napominjem da ćemo svoju platformu djelovanja svakako adaptirati ovom dešavanju, te ćemo se po ulasku u mandat obavezno pozabaviti slijedećim aktivnostima:

  1. Subvencija za sve privredne subjekta sa područje Općine Novog Sarajeva, u dijelu koji se odnosi na ingerencije Općine Novo Sarajevo kao što su obaveze renti, komunalnih taksi, najmova itd..
  2. Subvencija za sve socijalno ugrožene kategorije i grupe građane.
  3. Ubrzano raditi na digitalizaciji općinskih službi te stvoriti preduslove za implementaciju e-goverment projekata. A sa ciljem da se posjeta općinskih šaltera svede na minimum i samim time preventivno djelovalo na širenje zaraze.
  4. Formirati servisnu službu za prevoz kao i kurirske usluge neophodne osobama treće dobi i osobama sa invaliditetom, kako bi im se olakšale svakodnevne aktivnosti i mogućnost prenosa virusa COVID 19 svele na minimum.
  5. Kreirati ekspertnu komisiju, koja će evaluirati planirane projekte za realizaciju, te na osnovu prioriteta odrediti vrijeme realizacije istih a sa ciljem da Općina racionalno raspoređuje sredstva.

Želimo da istaknemo da SDA Novo Sarajevo se obavezuje da će uraditi rebalans redoslijeda realizacije velikih projekata sa ciljem osiguranja dovoljno sredstava kako bi na adekvatan način kroz angažman Načelnika Općine i rad Općinskih vijećnika imali mogućnosti da amoritzujemo nadolazeću finansijsko-socijalnu krizu.

U konačnici, podsjećam nas sve da pamtimo i teža vremena, tada samo ih zajedno prevazišli i izašli kao pobjednici, obećavamo Vam da ćemo i ovaj put zajedno podnijet teret i izaći kao pobjednici.

Zajedno, jedinstveni u svim, a i u teškim trenutcima,

Predsjednik Općinske organizacije SDA Novo Sarajevo Hazim Bahtanović