Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Za sanaciju stambenih jedinica pripadnika boračke populacije u KS 231.746 KM

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović sa ovlaštenim predstavnikom izabranog ponuđača „Senigor“ d.o.o. Sarajevo potpisao je danas Okvirni sporazum za javnu nabavku: izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije KS za 2022. godinu.

Ukupan iznos Okvirnog sporazuma je 231.746.01 KM, a u okviru njega bit će potpisani posebni ugovori za sukcesivnu narudžbu. Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga je ovom javnom nabavkom predviđeno za sanaciju stambenih jedinica pripadnika boračke populacije s područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

  • Ministarstvo za boračka pitanja KS i na ovaj način kontinuirano radi na poboljšanju uslova i kvalitete života pripadnika boračke populacije, te na rješavanju problematike njihovog stambenog zbrinjavanja – izjavio je ministar Osmanović, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.