Uvijek sigurne i provjerene informacije!

CIK BiH kaznio osam političkih subjekata, utvrđen problem s glasanjem van BiH

Centralna izborna komisija BiH usvojila je danas na hitnoj sjednici dopune pravilinika o glasanju tako da će osobe koje su u izolaciji, a nemaju urađen akt nadležnog organa ili medicinski nalaz, moći glasati iz svojih domova uvidom i na osnovu izrečene mjere o izolaciji. Također, nekolio političkih subjekata je kažnjeno zbog vođenja kampanje prije službenog početka.

Član CIK-a Suad Aranutović rekao je kako je evidentno da će imati problem s dostavom koverata glasača koji glasaju van BiH zbog problema koje je uzrokovala pandemija korona virusa, te je predložio da se dopuni pravilnik sa stavom koji bi glasio: “U uvjetima pandemija covid 19 povratna koverta iz stava 1 može se CIK-u poslati putem DKP-a s tim da mora imati poštanski žig zemlje iz koje dolazi s datumom ne kasnijim od datuma održavanja izbora”. Ovo bi, kako je Arnautović objasnio, značilo da oni bh. državljani koji se nalaze u zemljama koje su se izjasnile da ne mogu slati poštu u BiH, svoje koverte s glasačkim listićima pošalju u susjednu zemlju u kojoj ima naše diplomatsko-konzularno predstavništvo i da se onda šalju dalje prema BiH.

Predsjednik CIK-a Željko Bakalar donio je odluku da se o ovome raspravlja na posebnoj sjednici.

Dopunjena je instrukcija o postupanjua na dan izbora u uvjetima pandemija Covid-19 te je odlučeno da se u svim mjestima gdje ima više biračkih mjesta u jednom objektu poput škola, fakulteta, vatrogasnih domova i sl, vrši mjerenje temperatrue biračima bekontaktni toplomjerom na centralnom ulazu u objekat.

Kada je riječ o kažnjavanju političkih subjekata jer su krenuli s kampanjom prije utvrđenog datuma službenog početka, kažnjen je PDA sa 1.500 KM jer je načelnik Općine Banovići Midhat husić lijepo plakate i bilborde prije, a PDA Gradačac sa 1.000 KM jer su vodili preuranjenu kampanju putem Facebooka.

SDS je kažnjen sa 1.000 KM jer je kandidat za načelnika Općine Teslić Milan Miličević vodio kampanju putem Facebooka kao i kandidat Socijaldemokarata Avdo Bajaraktervić zbog čega je i SD BiH kažnjen sa 1.000 KM.

Utvrđeno je da je predsjednik Glavnog izbornog štaba SNSD-a Srđan Rajčević imao sponzorisane objave na Facebooku prije službenog početka kampanje te je i ova stranka kažnjena sa 1.000 KM.

U drugom slučaju zbog plaćene kampanje također na društvenim mrežama, a mimo zvanične kampanje, SNSD nije kažnjen jer se kao dokaz pred CIK-om našao screenshot sa slikom Željke Cvijanović iz 2018. godine. Taj prijedlog skinut je sa dnevnog reda.

Sa 1.000 KM kažnjeni su SP, SDP, SDS/PDP te Ujedinjena Srpska.

Danas je konstatovano da 21 politička stranka nije podnijela finansijski izvještaj i nije omogućila finansijskim revizorima vršenje revizije u njihovim prostorijama te im je zbog toga uskraćeno pravo da se kandiduju na narendim izborima.

Danas je saopćeno i kako firma Defter d.o.o. Sarajevo izabrana kao najbolji ponuđač za nabavku higijenskih sredstava u svrhu zaštite od Covida-19. S njima će biti sklopljen ugovor u iznosu od 237.203 KM.

Na sjednici je rečeno i to kako je konvoj sa šest kamiona u kojima e nalaze glasački listići danas krenuo ka skaldišut CIK-a i da će svi listići biti dostavljeni za najkasnje tri dana.