Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Klarić i Nikšić: Trenutna vlast je lobist strane prehrambene industrije u našoj zemlji

Sanela Klarić i Damir Nikšić iz Naše stranke sastali su se danas s predsjednikom i sekretarom Udruženja peradara FBiH Perom Nikićem i Mesudom Pinjom. U Udruženju su ih upoznali s kojim se problemima susreću. Klarić i Nikšić kažu da je peradarstvo, jednako kao i ostale grane poljoprivrede i stočarstva ozbiljno ugroženo.

„Farme se gase jer peradari godinama nisu prepoznati kao važan sektor. Peradarske farme zapošljavaju 20000 ljudi i uplaćuju 45 miliona PDV-a a podsticaji su im godinama bili 0 KM. Ove predizborne godine Federacija je izdvojila milion da im zamaže oči. Uz sve znamo da se državni ministar Staša Košarac zajedno sa entitetskim ministrima hvalio uvozom jeftine piletine iz Turske bez obzira na upozorenja da će time još više ugroziti domaće proizvođače. I tu vidimo koliko je trenutnim vladajućim politikama draži novac lobista i stranaca nego njihov narod“, kaže Klarić.

Nikšić kaže da je domaća vlast plaćeni lobist stranih firmi u našoj zemlji: „Profiteri, šverceri i kriminalci namjerno uništavaju domaće proizvođače jer ih vide kao konkurenciju, monopoliziraju domaće tržište plasirajući tuđu robu od koje imaju svoj dio. S druge strane, podsticaji poljoprivredi koriste se kao način kupovine ili osiguravanja glasova umjesto za razvoj poljoprivrede.“

Klarić i Nikšić ističu da je situacija slična kad su generalno poljoprivreda i stočarstvo u pitanju: „Privatizirali su budžet za podsticaje u poljoprivredi na način da oni kroz program poticaja pune džepove političkim pulenima, dajući manji dio stvarnim proizvođačima. Budžet za novčane poticaje u poljoprivredi je svake godine veći dok se na terenu farme gase, vidno smanjuje domaća proizvodnja i ljudi odlaze. U isto vrijeme se povećava uvoz robe sumnjivog porijekla i kvalitete.“