Uvijek sigurne i provjerene informacije!

PKFBiH – Online konsultacije o novom Zakonu o javnim nabavkama BiH

Privredna komora FBiH (PKFBiH) je u saradnji sa Privrednom komorom RS, a na inicijativu velikog broja privrednih društava iz BiH, započela proces usaglašavanja stavova i kreiranja novog Zakona o javnim nabavkama BiH.

Iz Privredne komore FBiH su najavili da će javne konsultacije u vezi sa izradom prijedloga novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine biti održane u četvrtak, 5. novembra u 13.00 sati, online, putem aplikacije Zoom.

– Smatramo da je potrebno otkloniti brojne nedostatke sistema javnih nabavki i ispuniti obaveze koje smo preuzeli na putu evropskih integracija. Zadatak u vezi izrade teksta novog zakona koji smo postavili pred stručni tim za oblast javnih nabavki, koga čine eksperti iz BiH i regiona, a koji je izradio prijedlog teksta novog Zakona o javnim nabavkama u BiH, imajući na umu poboljšanje sistema javnih nabavki, jeste obezbjeđenje edukacije osoblja i potpuna digitalizacija procesa javnih nabavki – navode iz PKFBiH.

Privredne komore u BiH ovih dana obavljaju i konsultativne sastanke sa domaćim institucijama, ali i međunarodnim akterima u BiH, kao što su GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju), Ambasada SAD-a i Delegacija EU u BiH, kako bi novi zakon uvažio sve stavove i imao punu podršku, te što prije bio u primjeni.

PKFBiH je pozivala privrednike da prisustvujete konsultativnom sastanku na kojem će biti predstavljen prijedlog novog Zakona o javnim nabavkama BiH i uzete u obzir njihive primjedbe, prijedlozi i savjeti prije predstavljanja ovog važnog dokumenta pred donosiocima odluka.

Eksperti iz BiH koji su radili na novom Zakonu o javnim nabavkama BiH su: Hajrudin Buza (BH Pošta), Tarik Rahić (BH Telecom), Siniša Tešanović (Opština Prnjavor), Dragan Vukajlović (Kancelarija za žalbe) i Stipo Petričević (Kancelarija za žalbe), te će na konsultacijama i predstaviti novo zakonsko rješenje.

Zainteresirani za učešće u online konsultacijama trebaju popuniti prijavni obrazac koji se nalazi na linku: VIDEO

Prijavljenima će se dostaviti radna verzija prijedloga novog Zakona o javnim nabavkama BiH, saopćeno je iz PKFBiH.