Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Vijeće ministara danas o Trgovskoj gori i graničnim prijelazima sa Srbijom

Vijeće ministara bi danas trebalo da razmatra Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima.

Također, VIjeće ministara danas bi na sjednici trebalo da, između ostalog, razmatra Nacrt zakona o vanjskim poslovima BiH, čiji je predlagač Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Na dnevnom redu je i Nacrt aneksa Sporazuma Vijeća ministara i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na Graničnom prijelazu Ljubovija – Bratunac, s izvještajem o obavljenim pregovorima čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti.

Ministri bi trebalo da razmatraju i Nacrt sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – BiH za 2019. godinu između EU, Vlade Srbije i BiH, s osnovama za zaključivanje ovog sporazuma čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Na sjednici bi trebalo da se nađe i prijedlog odluke o imenovanju ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odgađanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Planirano je razmatranje i prijedloga odluke o imenovanju pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Na prijedlog Ministarstva pravde BiH, ministri bi trebalo da razmatraju i prijedlog odluke o usvajanju revidiranog Akcionog plana za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2019. do 2020. godine i na današnjoj sjednici bi trebalo da bude obavljen drugi krug glasanja.

Vijeće ministara trebalo bi da razmatra i prijedlog odluke o formiranju radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i Akcijskog plana za period 2021.-2025. godina. Riječ je o novom tekstu koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti Vijeće ministara bi trebalo da razmatra informaciju s planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH.

Ministri bi trebalo da razmatraju i ažuriranu analizu realizacije Strategije za rad na predmetima ratnih zločina čiji je predlagač Ministarstvo pravde.

Početak sjednice zakazan je za 10 sati.