Uvijek sigurne i provjerene informacije!

VMBiH – Pripreme za sastanak Odbora za stabilizaciju i pridriživanje EU – BiH

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Informaciju o održavanju petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, 26. novembra ove godine.

Na sjednici je usvojen dokument za diskusiju, koji će Direkcija za evropske integracije dostaviti Evropskoj komisiji, te je data saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH.

Istovremeno je doneseno više operativnih zaključaka s ciljem kvalitetne pripreme ovog sastanka.

Zadužene su nadležne institucije Vijeća ministara BiH i pozvane vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH da striktno poštuju rokove prilikom izrade dokumenata koji se dostavljaju Evropskoj komisiji.

Predsjedavajući delegacije BiH Edin Dilberović bit će na raspolaganju medijima u vezi sa ovim sastankom.

Na petom sastanku Odbora očekuje se diskusija dviju strana o najvažnijim temama i pitanjima koja se odnose na provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Održavanjem ovog sastanka zaključuje se četvrti krug sastanaka zajedničkih tijela EU – BiH od stupanja Sporazuma na snagu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.