Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Zavod za izgradnju KS sufinansira projekt adaptacije zgrade MC u Potočarima

Direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Hulusić i predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine Ševket Hafizović potpisali su danas sporazum o finansiranju sanacije i adaptacije dijela Upravne zgrade iznad krova prvog sprata pa do krova iznad petog sprata u Memorijalnom centru.

Ukupna vrijednost projekta je 1.200.000 KM, a od toga Zavod za izgradnju KS sufinansira 850.000 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava Zavoda, a Memorijalni centar u preostalom iznosu od procijenjene vrijednosti projekta i Programa posebnih namjena.

Hafizović je zahvalio Zavodu na investiranju, te kazao da je projekt od iznimne važnosti za ulaganje u memorizaciji genocida koji se desio u Srebrenici u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu.

– To je ulaganje za memorizaciju genocida nad Bošnjacima u BiH, ulaganje za buduće generacije koje će dolaziti, istraživati i prezentirati istinu o genocidu – rekao je Hulusić.

Zavod za izgradnju KS se odmah odazvao na javni poziv Memorijalnog centra, a Mirza Hulusić je podsjetio da su u gradnji učestvovali i pružali stručnu i tehničku pomoć još od same ideje gradnje Memorijalnog centra.

– Funkcija gradnje objekata i spomenika je gradnja identiteta, a genocid u Srebrenici je naš zajednički tugujući identitet – naglasio je Hulusić i dodao da će svima pomoći koji grade identitet i sjećanje, “jer sjećanje jača zajednicu”. 

Direktor Službe Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine Emir Suljagić kazao je kako je to najveći iznos koji je neka institucija donirala Memorijalnom centru, te najavio da će Vlada KS još ulagati sredstva.

I sljedeće godine očekuju slične zahvate na rekonstrukciji, obnovi i konzervaciji Memorijalnog centra.