Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Bečki aerodrom povećava broj stručnog kadra

Bečki aerodrom u program obuke uvodi 30 novih kadrova čime će udvostručiti njihov broj. Jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Evropi sa više od 4.200 zaposlenih, već godinama nudi obuku za svoje buduće uposlenike.

Uprava aerodroma u austrijskoj prijestolnici sada želi povećati i udio žena u tehničkim poslovima pa je trenutno zaposleno osam praktikantica, dok su 73 praktikanta zaposlena na poslovima iz oblasti elektrotehnike i građevinskih instalacija, mehanike motornih i komercijalnih vozila, obrade metala, sanitarija, ventilacije, grijanja i informacionih tehnologija.

Građevinski sistemi postaju sve kompleksniji i za to su nam potrebni dobro obučeni eksperti. Profesije kao što su elektrotehnika, građevinska i tehnika ventilacije i grijanja su, stoga, posebno perspektivna zanimanja. Danas obučavamo stručnjake sutrašnjice – izjavili su direktori Upravnog odbora Flughafen Wien AG, Julian Jäger i Günther Ofner.

Mladima se pruža i mogućnost dodatne kvalifikacije kao što su kursevi engleskog, matematike i seminari iz oblasti razvoja ličnosti.

Stručno obrazovanje se može završiti i maturom. Praktikanti u okviru svoje obuke također mogu biti uključeni u program razmjene sa međunarodnim aerodromima, saopćeno je iz Eurocomma PR Sarajevo – Mreže za međunarodnu komunikaciju Grada Beča.