Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Prezentirana rješenja za stvaranje inkluzivnog tržišta rada na zapadnom Balkanu

SARAJEVO, 12. oktobra (FENA) - Predstavnici UNDP-a i Ekonomskog instituta Sarajevo prezentirali su danas na petoj sjednici Vijeća za reformu tržišta rada Kantona Sarajevo rješenja za stvaranje inkluzivnog tržišta rada na zapadnom Balkanu (ILMS II), kao i načine za bolju upravu, a sve s ciljem bržeg ekonomskog rasta (EGG).

Analiza je predstavljena premijeru KS Mariju Nenadiću, ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasni Agić i ministru za obrazovanje, nauku i mlade KS Anisu Kriviću.

Profesor Muamer Halilbašić je informisao prisutne da je u odnosu na prethodnu sjednicu tada prezentirani dokument dopunjen s novim podacima iz 2019. godine, s osvrtom dešavanja i u 2020., a koji se odnose na ključne mjere i projekte koje su dobili od resornih ministarstava, uz nalaze istraživanja koji su radili sa UNDP-jem.

– U suštini ništa se nije posebno promijenilo krajem 2019.godine. Pozitivni trendovi koji su postojali na tržištu rada su nastavljeni, broj zaposlenih raste, dok broj nezaposlenih opada. Utvrdili smo da Kanton Sarajevo u odnosu na druge kantone ima mnogo programa iz Ministarstva privrede, kao i onih koje implementiraju lokalne zajednice. Od oko 30 miliona je investicija koje se godišnje ulažu u sve te programe s ciljem većeg broja upošljavanja, s tim da treba imati u vidu i da broj stanovnika u KS konstantno raste, pa bi i rezultati po pitanju broja zaposlenih trebali biti bolji – poručio je Halilbašić.

Dodao je da su olakšane procedure za pokretanje biznisa, vidljivo je da učešće u Kantonu Sarajevo raste i puno se brže registruju obrti u odnosu na druge kantone u Federaciji BiH.

Po njegovim riječima, zaposlenost u IT sektoru enormno raste, sa svega 2.000 uposlenih vrlo brzo je ostvarena brojka od 6.000. Treba imati u vidu da su u ovoj oblasti i plaće veće, kao i da brže rastu u odnosu na sve ostale grane privrede. Trenutno u ovoj industriji radi više od 10.000 ljudi i u tu cifru ne ubrajaju se zaposleni u telekomu.

– Pokretanjem dvogodišnjeg studija na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu i razvojem škola za edukaciju i prekvalifikaciju unutar samih firmi, Ministarstvo privrede daje i poticaj za upošljavanje u IT sektor. Ovi podaci jasno pokazuju da kad imate dobre mjere i resurse onda možete očekivati dobar rezultat – poručio je Halilbašić.

Također, navedeno je kako je Ministarstvo privrede uvođenjem novih programa za pomoć privrednicima, kao što je primjena subvencionirane kamatne stopena, napravilo dobar iskorak, s tim da ih moralo prilagoditi trenutnim privrednim kretanjima, te aktuelnom trenutku pandemije koronavirusa.

Tokom sjednice, premijer Nenadić je poseban akcent stavio na velike probleme tržišta rada u BiH, pa i u Kantonu Sarajevo. 

– Ti problemi sežu puno dalje od šema za poticaj i grantova podrške. Radi se o neusklađenom sistemu obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Zbog toga je neophodno promijeniti nekoliko ključnih stvari koje se tiču sektora obrazovanja, rada i privrede. Zbog pandemije izazvane koronavirusom došlo je do evidentnih promjena u sistemu poslovanja, jer su mnogi uposlenici prešli na online rad, te treba istražiti i kako je to uticalo na tržište i reformu rada – naglasio je premijer.

Po njegovim riječima, BiH se susreće se i sa problemom odlaska inženjera na radove u Zagreb koji će početi obnovu nakon zemljotresa i pod hitno se mora uraditi sve na dokvalifikaciji. Neophodno je i uvesti u sistem školovanja veće kvote za montere, majstore za klimu i sl. Samo takvim brzim reakcijama može se odgovoriti potrebama tržišta rada.

Kako je navela ministrica Agić, Služba za zapošljavanje planira osigurati rebalansom oko 11 miliona KM koji će biti namijenjeni za programe upošljavanja zdravstvenih radnika, asistenata u nastavi, javne radove i “Posao za sve”. Pored ovih sredstava, Služba na raspolaganju ima još 3,5 miliona KM.

Profesor Halilbašić ističe da je potrebno napraviti i program razvoja preduzetničke infrastrukture, kojim bi se precizirale zone i kapaciteti, te definisao novi set mjera za njegovu realizaciju.

Posebno je zahvalio UNDP-u sa kojim je Vlada Kantona Sarajevo razvila odličnu saradnju koja se trenutno odvija na nekoliko polja, te da je vrlo važno kombinirati međunarodne projekte i njihova znanja i iskustva.

Premijer Nenadić je najavio da će do naredne sedmice sva Ministarstva iz svojih resora objediniti svoje aktivnosti u jedan dokument koji će biti prezentiran na tematskoj sjednici Vlade.