Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Rainer Schnabl postaje predsjednik Uprave Raiffeisen Banke d.d. BiH

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je imenovanje Rainera Schnabla na poziciju predsjednika Uprave Raiffeisen Bank d.d. BiH, a nakon prijedloga Nadzornog odbora.

Dosadašnji predsjednik Uprave Raiffeisen Bank d.d. BiH James Stewart je penzionisan. Imenovanjem Rainera Schnabla reimenovan je i Upravni odbor Raiffeisen banke.

Inače, Schnabl je od 2015. godine obnašao funkciju izvršnog direktora Raiffeisen Capital Management, najvećeg fonda u RBI grupaciji. Pored toga, od 2017. godine bio je direktor RBI Group Asset Management (sektor upravljanja imovinom).

Karijeru u Raiffeisen Landesbank Oberösterreich AG. je započeo 1999. godine, gdje je do 2014. godine obnašao nekoliko rukovodećih pozicija.

U zavisnosti od daljnjih administrativnih postupaka, Nadzorni odbor Raiffeisen Bank d.d. BiH namjerava imenovati Rainer Schnabla za novog predsjednika Uprave Raiffeisen banke u BiH.
Raiffeisen Bank d.d. BiH je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji.

Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen Invest, Raiffeisen Capital, Raiffeisen Leasing, te RL Assistance.