Uvijek sigurne i provjerene informacije!

U BiH u prošloj godini prijavljena 44 patenta

Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u 2019. godini podnesene su 44 patentne prijave, od čega su 34 prijave domaćih, a deset prijava stranih prijavitelja.

Od ukupnog broja domaćih prijavitelja, sve su prijave fizičkih osoba, dok su kod stranih prijavitelja fizičke osobe prijavile 30 posto, a pravni subjekti 70 posto prijava, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U prošloj  godini priznato je šest patenata u nacionalnom postupku, od čega je jedan domaći prijavitelj i pet stranih.

Prema porijeklu prijavljenih stranih patenata, najviše je bilo iz SAD-a (30 posto).

Prema porijeklu priznatih stranih patenata, najviše je bilo iz Švicarske (40 posto) i SAD-a (40 posto).

Prema klasifikaciji, u 2019. godini je najveći udio patentnih prijava u području “svakodnevne životne potrepštine” (21,5 posto), dok je najveći udio priznatih patenata bio u području “hemija; metalurgija” (34,5 posto) i “svakodnevne životne potrepštine” (31 posto).

Nacionalni registar podataka 30. juna ove godine sadržavao je 266 važećih patenata.

Izvor: FENA