Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Udruženje za elektromobilnost – Uvoz električnih i hibridnih vozila u BiH ima višestruke benefite

Odluka Vijeća ministara BiH o privremenoj suspenziji carina na uvoz električnih vozila i smanjenju carina na uvoz hibridnih vozila imat će višestruke benefite koji se mogu očekivati u pogledu većeg broja električnih i hibridnih vozila u BiH, a time i smanjenju emisija štetnih gasova u zrak, potvrđeno je Feni iz Udruženja za elektromobilnost Privredne komore FBiH.

Sekretar Udruženja Anela Karahasan istakla je da se to može očekivati i s aspekte krajnje cijene, koja bi sad potencijalnim kupcima trebala biti povoljnija, pogotovo uz dodatnu mogućnost apliciranja na subvencije za nabavku električnih i hibridnih vozila, a koje su trenutno aktuelne u Federaciji BiH.

Ovdje ne smijemo zaboravit i na kupce – pravne subjekte, koji su već odavno prepoznali značaj električnih vozila u službenom voznom parku sa aspekta ušteda koje ostvaruju s obzirom na trenutne cijene goriva, i aspekte održavanja konvencionalnih vozila, a gdje je dosad upravo cijena električnih i hibridnih vozila bila ograničavajući faktor u kupovini – dodala je Karahasan.

Istakla je da je veća tražnja kupaca uz navedenu suspenziju carina, ujedno i dodatni poticaj ovlaštenim zastupnicima i trgovcima automobilima za uvoz većeg i šireg kontigenta električnih i hibridnih vozila u Bosni i Hercegovini, a to će dovesti do više testnih vožnji, promotivnih kampanja, odnosno njihovog većeg broja na ulicama u BiH.

Karahasan je navela da su na kraju prošle godine u BiH ukupno registrovana 133 električna vozila, a da je u junu ove godine u mreži ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobila od ukupno 104 ekološka prihvatljiva vozila njih pet bilo električnih, dok su preostala bili hibridi.

Precizirala je da u BiH ima više od 180 punionica, koje su većinom privatnog karaktera uz hotele, tržne centre i slično, te da je limitirajući faktor još uvijek kompleksna administrativna struktura izgradnje punionica, za koju je potrebno ishodovanje građevinske dozvole.

Međutim, olakšavanje procedure izgradnje punionica i njihov veći broj je nužno, paralelno sa inteziviranjem aktivnosti na većem brojem električnih automobila. Od značaja je spomenuti naše članice Udruženja za elektromobilnost – javne i privatne kompanije, koje su prepoznale tu potrebu, i aktivno kroz različte poslovne modele rade na izgradnji infrastrukture punionica u BiH – rekla je Karahasan.

Uputila je i poziv nadležnim institucijama da olakšaju procedure na njihovim nivoima i time omoguće, ne samo veći broj električnih vozila, već i smanjenje zagađenja iz transporta, te ubrzaju korake BiH na putu ka dekarbonizaciji i nultoj emisiji štetnih gasova do 2050. godine.