Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Ovo su razlozi zašto nastaje kamenje u bubrezima, a ovo su načini da riješite problem

Statistika je pokazala da muškarci imaju 3 puta veću šansu da dobiju kamen u bubregu, nego što je to slučaj kod žena, a dobija se u periodu od 20. do 49. godine života.

Kamen u bubregu je danas skoro nezaobilazni zdravstveni problem koji najčešće ne prouzrokuje velike komplikacije, ali često izaziva jake bolove. Većinom je mali, a izbacuje se putem mokraće. Ponekad se kamen zaglavi u uretri (cijev kojom se urin odvodi iz bubrega) ili bubregu, pa onda nastaju dugotrajni simptomi i problemi, ali isto tako može nestati u slučaju da pacijent konzumira prekomijernu količinu tečnosti, kako bi kamen nestao.

Ovo su razlozi zašto nastaje kamenje u bubrezima, a ovo su načini da riješite problem

On se formira u buregu, uretri ili mokraćnoj bešici. Veličina kamena se kreće u rasponu od sićušnih mikroskopskih kristala do onih veličine krompira. Bubrezi filtriraju krv i uklanjaju višak vode i otpadnih jedinjenja da bi proizveli urin. Urin se iz bubrega odvodi kroz uretru do mokraćne bešike, a zatim se izbacuje iz organizma. Mnoge otpadne materije su rastvorene u urinu, a one ponekad formiraju sićušne kristale koji se sjedinjuju i formiraju kamen.
Kada je riječ o zastupljenosti ove bolesti među populacijom, oko 12% muškaraca i oko 7% žena u SAD obolijeva od kamena u bubregu u nekom periodu svog života. U ostalim zemljama, statistika zastupljenosti je slična ovoj, s tim što neprestano raste.Svega 14% svjetskog stanovništva ima ovakvih problema. Kamen se može pojaviti u bilo kom uzrastu, ali najčešće između 20. i 49. godine, a ljekari tvrde da polovina od pacijenata koje su dobile kamen u bubregu, dobiće ga bar još jednom u životu. Istraživanja su pokazala da muškarci imaju 3 puta veće šanse da dobiju kamen u buregu, nego što je to slučaj kod žena.
Ovo su razlozi zašto nastaje kamenje u bubrezima, a ovo su načini da riješite problem

FAKTORI KOJI UTIČU DOBIJANJE KAMENA U BUBREGU

-genetske predispozicije
ishrana, tačnije preveliki unos životinjskih bijelančevina, soli, vještačkih preparata kalcijuma, kao i nedostatak vitamina B6
smanjen unos vode i dehidratacija
infekcija mokraćnih kanala
urođene mane mokraćnih puteva
dijelovanja klimatskih faktora
gojaznost

LEČENJE

Ono najčešće zavisi od veličine i položaja kamena, ali je svakako je prvi cilj ublažavanje bolova, a za to su potrebni jaki lijekovi i intravenske infuzije. Prvenstveno, savjetuju se prekomijerne količine tečnosti koje će pomoći da se kamen izbaci kroz mokraću.
Kamen veći od 10 milimetara rijetko prolazi kroz urinarni trakt i često je neophodna procedura za razbijanje ili vađenje kamena, a to se postiže kroz litotripsiju udarnim talasima. Ona se vrši usmijeravanjem visoko energetskog udarnog talasa ka kamenu, a talas prolazi kroz kožu i tjelesna tkiva, oslobađajući energiju na površini kamena. Na taj način, kamen se razbija na delove koji se lakše izbacuju. Važno je takođe korigovati ishranu i uvesti fizičku aktivnost. Obogatite svoju trpezu zdravim namirnicama, voćem i povrćem.
Statistike su pokazale da je u 95% slučajeva, kamen uspešno preventiran prirodnim putem, a u svega 5% je bilo neophodno intervenisati medicinskim putem.

Izvor: Pink.rs