Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Nastavak kontinuirane podrške Općine Novo Sarajevo Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“

U zgradi Općine Novo Sarajevo, općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ Fikret Kubat potpisali su, 19. oktobra ove godine, ugovor za podršku radu ovom udruženju.

Sredstva u iznosu od 10.000 KM predviđena su za finansiranje dijela troškova korisnika Roditeljske kuće. Kako je predviđeno Ugovorom, finansijska sredstava će biti namijenjena za nabavku opreme za apartmane, nabavku sredstava za higijenu i dezinfekciju objekta, kao i za nabavku prehrane i lične higijene korisnika Roditeljske kuće, te za plaćanje režijskih troškova.

U svom obraćanju, direktor Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ Fikret Kubat istakao je da je borba roditelja djece oboljele od raka teška i trajna, te se zahvalio općinskom načelniku Nedžadu Koldži i Općini Novo Sarajevo na kontinuiranoj podršci svih ovih godina.

„Svih ovih godina mi smo svake godine pružali finansijsku pomoć vodeći računa upravo o tome da su ljudi naša najveća vrijednost, a da opet najveća vrijednost u toj kategoriji ljudi svakako pripada djeci i iz tog razloga smo evo kažem na neki način napravili već tradiciju da svake godine potpomognemo rad udruženja, potpomognemo rad roditeljske kuće želeći da sa svoje strane damo neki pozitivan doprinos u procesu ozdravljenja te djece. Svaki spašen život koji udruženje kroz svoje aktivnosti uspije da sačuva smatramo na neki način dijelom i svojim uspjehom“, naglasio je općinski načelnik Nedžad Koldžo.