Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Dom zdravlja KS za godinu dana uslužio 3,4 miliona pacijenata, i dalje nedostaje kadrova

Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo u protekloj godini dana obratila su se 3,4 miliona pacijenata kojima su pružene u prosjeku po četiri usluge, istaknuto je na izvještajnoj konferenciji danas u Sarajevu.

Direktor JU Dom zdravlja KS Abel Baltić izjavio je da nedostatak kadrova i dalje predstavlja najveći problem, te da su dodijelili 45 specijalizacija i zaposlili 47 ljekara primarne zdravstvene zaštite.

Najveća slabost trenutno nam je nedostatak specijalista pedijatara, pulmologa, neurologa, oftamologa, internista, ali u narednoj godini nam dolazi određeni broj kadrova iz tih oblasti – istakao je Baltić.

Dodao je da je obnovljen vozni park koji sada uključuje i dva nova vozila s najmodernijim uređajima za reanimaciju, kao i da su kupljena dva rentgen uređaja i tri ultrazvučna aparata.

Baltić je naglasio da je uspostavljen i jedan od najmodernijih hladnih lanaca na Balkanu kupovinom 40 najmodernijih frižidera i jedne velike hladne komore.

Također, naveo je da je potpisan novi kolektivni ugovor te da su ispoštovali sva prava koja su njime definisana i zaposlenicima retroaktivno isplatili sva potraživanja koja im pripadaju.