Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Konačna odluka: Poništen konkurs za idejno rješenje zgrade u Hastahani

Odluku o poništenju konkursa za izradu idejnog rješenja poslovnog objekta na lokalitetu Hastahana na Marijin Dvoru, donijela je danas Centralna banka BiH.

Podsjećamo,  u julu je pokrenut proces javne nabavke usluge izrade idejnog rješenja za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice Sarajevo, a u roku određenom za prijem ponuda, odnosno do 14. septembra 2020. godine, dostavljene su 4 ponude.

Naime, predmet postupka nabavke bio je izrada idejnog rješenja poslovnog objekta banke na lokalitetu “Hastahana” a nakon detaljne analize dostavljenih radova, komisija je konstatovala da niti jedan od njih ne ispunjava uslove iz konkursne dokumentacije u predmetnom postupku, u odnosu na kriterije određene u konkursnoj dokumentaciji i uslove projektnog zadatka (tehničke specifikacije).

U obrazloženju se između ostalog navodi kako u radovima postoje određena odstupanja od osnovnih veličina zadatih Projektnim programom i projektnim zadatkom, kako nisu data moguća arhitektonska rješenja, kako bezbjednosni aspekt nije adekvatno riješen, kako je varijanta za glavni ulaz nepovoljna, te kako su primjetni nedostaci primjene konvencije u grafičkoj prezentaciji. Za pojedina rješenja ocijenjeno je kako su isuviše zahtjevna za daljnje održavanje sa troškovnog aspekta i aspekta iskoristivosti.

U odluci je istaknuto i da se jedan od četiri rada izdvojio po gotovo svim ocjenjivanim relevantnim aspektima, ali je ipak ocijenjen kao neprihvatljiv jer autor nije poštovao jedan od osnovnih uslova za izradu idejnog rješenja a to je striktno poštivanje regulacione linije, odnosno kretanje unutar zemljišta u vlasništvu investitora. 

Napominje se kako bi bilo kakva promjena unutar aktuelnog regulacionog plana podrazumijevala pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu regulacionog plana općine Centar, što bi značilo dugogodišnji period čekanja za dobijanje urbanističke saglasnosti na idejno rješenje, što ni u kom slučaju nije prihvatljivo za investitora, bez obzira na izuzetan kvalitet ovog idejnog rješenja.

Inače, kriteriji za ocjenu bili su arhitektonska koncepcija, prostorno-funkcionalno rješenje i ekonomičnost (0-10 bodova / (0-10%). 

Centralna banka BiH najavila je kako će nakon isteka roka za žalbe na ovu odluku, biti ponovo pokrenut postupak javne nabavke usluge izrade idejnog rješenja za novi poslovni objekat.