Uvijek sigurne i provjerene informacije!

KS – Dogovoreno pokretanje inicijative za hitno projektovanje Gradske brze ceste

Održavanje cesta u Kantonu Sarajevo tema je o kojoj je razgovarano na sastanku održanom u utorak u prostorijama Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić upoznao je prisutne o informacijama vezanim za izradu glavnog projekta Gradske brze ceste za dionicu od Pofalića do Građevinskog fakulteta, sa ostvarivanjem konekcije sa Prvom transverzalom.

Dogovoreno je da će u najkraćem mogućem roku biti pokrenuta inicijativa prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine kako bi za spomenutu dionicu bilo hitno pokrenuto projektovanje, te se blagovremeno izvršilo usklađivanje sa projektom Prve transverzale.

Istaknuto je da je cilj iznalaženje što funkcionalnijeg rješenja spoja spomenutih saobraćajnica koje su od krucijalnog značaja za život i razvoj Kantona Sarajevo

Sve informacije i prijedloge za unapređenje održavanja cesta u KS razmijenili su ministri Adi Kalem i Faruk Kapidžić, uime Vlade KS, te Selmir Kovač i Satko Filipović, uime Direkcije za puteve KS, sa direktorom ovog federalnog preduzeća Ljubom Pravdićem, Nijazom Hadžikadunićem, Gordanom Kvasinom i Fatom Terzić, predstavnicima Cesta FBiH, te Gordanom Čahtarević, predstavnicom Vlade Federacije BiH, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Izvor: FENA