Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Počela isporuka računara za kabinete informatike u osnovnim i srednjim školama KS

Isporuka novih računara za kabinete informatike u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, koje je nabavilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, počela je u osnovnim školama ‘Avdo Smailović’ i ‘Grbavica I’. Za nabavku ukupno 900 računara, koji će biti isporučeni školama u prvoj fazi projekta, Ministarstvo je izdvojilo 1.254.684 KM.

Prema riječima ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, to je najveća nabavka računara i računarske opreme dosad, za kabinete informatike u sarajevskim školama.

Isporuka će biti završena do kraja ove godine. Nakon toga slijedi nova nabavka i tek tad ćemo moći reći da svaka škola raspolaže brojem računara, u skladu s pedagoškim standardima i normativima. Opredijeljeni smo da dodatno unapređujemo te standarde i normative, koje zagovara Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, te na taj način Kanton Sarajevo kao primjer dobrih praksi, značajnije približiti razvijenim zemljama.

Moramo snažno početi i transformaciju školskih prostora, ambijenta, nastavnih učila i sredstava te pružiti podršku nastavnicima koji rade sa našom djecom. Nemamo više vremena za gubljenje, moramo biti ekspeditivni. Budžet obrazovanja mora biti veći jer to su veliki, generacijski projekti – istakla je Hota-Muminović tom prilikom.

Kako je kazala, nabavci opreme prethodila je analiza u kojoj su utvrđeni broj i starost računarskih jedinica u školama.

Dodjelom novih računara, u OŠ ‘Avdo Smajlović’ sad su opremljena dva kabineta informatike, što će po riječima direktora škole Hasima Baždara, zadovoljiti potrebe nastavnog procesa.

Računari imaju dobre performanse, radi se o procesorima desete genaracije, kvalitetnim monitorima, brzi su i pogodni za rad u kabinetima informatike. Sve računare ćemo umrežiti, na njima će biti korišten softver koji omogućava mrežni rad, a također će biti zaštićeni. Djeca su oduševljena, jer su godinama radili na različitim, starim računarima – pojasnio je nastavnik informatike u OŠ “Grbavica I” Ibrahim Muharemović.

Kako u saopćenju za javnost navodi Služba za protokol i press Kantona Sarajevo, u realizaciji projekta digitalizacije sarajevskih škola učestvuje i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, čija je direktorica Senada Salihović istakla da je ta ustanova snažna podrška Ministarstvu, ali i nastavnom osoblju u tom procesu.