Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Počela sadnja novih sadnica u okviru projekta „Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost“

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa UNDP BiH realizira projekat „Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost“.

Navedenim projektom je planirana sadnja 625 sadnica, od čega sa 500 sadnica učestvuje Općina Novo Sarajevo, a sa 125 sadnica UNDP BiH.

U okviru ovog projekta, u srijedu i četvrtak 14.i 15. oktobra ove godine na području općine Novo Sarajevo u Vilsonovom šetalištu i ulici Ložionička izvršena je sadnja 38 sadnica, dok je na lokalitetu naselja Velešići posađeno 120 novih sadnica. Pomenutoj sadnji prisustvovao je načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima i predstavnicima KJKP „Park“.

Centralna manifestacija planirana je u utorak, 20. oktobra ove godine na lokaciji bivše kasarne „Šemso Baručija“ u naselju Velešići na kojoj će prisustvovati predstavnici UNDP BiH, učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo i predstavnici Općine Novo Sarajevo, a gdje je planirana sadnja dodatnih 45 sadnica finansiranih od strane UNDP BiH.

Osim do sada realizovanih aktivnosti, kroz ovaj projekat je planirano da se do kraja oktobra ove godine posadi još 80 sadnica koje finansira UNDP BiH na lokalitetu brdu Hum, a naredne godine na istom lokalitetu planirana je sadnja još 350 sadnica koje će finansirati Općina Novo Sarajevo.