Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Potpisan sporazum za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala za boračku populaciju

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović potpisao je danas Okvirni sporazum sa ovlaštenim predstavnikom firme Senigor d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za tekuću godinu.

Firma je odabrana, nakon provedene zakonom predviđene procedure, kao najpovoljniji ponuđač.

U Budžetu Kantona Sarajevo na poziciji ovog ministarstva osigurana su potrebna novčana sredstva u iznosu od 1.620.450,00 KM sa uračunatim PDV-om za realizaciju ovog sporazuma – istakao je ministar Osmanović, nakon potpisivanja sporazuma.

Dodao je i kako će se Okvirni sporazum realizirati na način da će se za svaku isporuku potpisivati posebni ugovori u okviru spomenutog dokumenta, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.