Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Promovirana knjiga ‘Moj životni put – sjećanja, svjedočenja, dokumenti’ autorice Bisere Turković

Knjiga „Moj životni put – sjećanja, svjedočenja, dokumenti“ autorice Bisere Turković, koju je objavila izdavačka kuća „Dobra knjiga“ iz Sarajeva, promovirana je danas u Sarajevu.

Turković u ovom autobiografskom djelu otkriva brojne i vrlo zanimljive detalje iz svog života, odrastanje u porodici različitih vjera i nacionalnosti, odlazak i povratak u ovu regiju i BiH u jeku uspješne karijere u Australiji, te brojne druge specifičnosti ovog iskustvom i borbom iznimno bogatog života.

Autorica je danas, na promociji knjige, kazala da su to materijali koje je skupljala posljednjih 30-tak godina i koji su konačno ugledali svjetlo dana.

Napomenula je da je knjiga u orginalu bila otprilike makar dva puta ovoliko napisanog teksta koliko je sada, a onda su je počeli skraćivati, jer je rečeno da je to isuviše mnogo građe.

Dokumenti koje ćete naći su stari otprilike 30 godina. Mislim da je ta historijska distanca dovoljno duga da bi mogli racionalno i bez emocija suditi o onome što je iza nas. Bez želje da utječem na vaše viđenje, nudim vam u jednom dijelu knjige, u završnom, dokumente pa i svjedočanstva ljudi koji su prolazili kroz taj period. Na vama je da sudite, da donosite i kreirate vlastitu istinu o onome što je napisano – kazala je Turković.

Prof.dr. Nevzet Veladžić je kazao da njegovo poznanstvo s autoricom Turković traje gotovo 31 godinu i da je u jednom životnom periodu bio i njen saradnik.

Ako bi pokušao da u jednoj rečenici iskažem svoje iskustvo o autorici, ne samo kao osobi već i njenom političkom i diplomatskom angažmanu onda bi se to moglo reći ovako – rad, humanost i borba su tri obilježja koja se gusto prepliću kroz njen životni put. To je put koji je bio vrlo dinamičan, u pojedinim trenucima turbulentan i s puno prepreka, ali put koji iza sebe ima jasne tragove energične političke i diplomatske borbe za egzistenciju BiH – naveo je Veladžić.

Možda, dodaje on, baš iz tih razloga, čitanje ove autobiografske knjige neće ostaviti nikoga ravnodušnim. Svaki čitatelj će njen sadržaj doživjeti na svoj način.

Međutim, ova autobiografija ni u kom slučaju ne predstavlja privatnu priču autorice Turković, već ona ima dimenziju svjedočanstva, dimenziju dokumentarizma o jednom vremenu, jednoj epohi, s mnogo etapa i dionica – kazao je Veladžić.

Istaknuo je da dio svog bogatog političkog i diplomatskog iskustva autorica Turković predstavlja u ovoj knjizi u formi autobiografije, koja nije tipično autobiografska, već paralelno ona pored sjećanja predstavlja i dokumentarni izvor informacija.

Naveo je da knjiga sadrži 10 poglavlja među kojima postoji logična povezanost, koja su koncipirana da zajedno čine jednu koherentnu kompozicijsku cjelinu, ali isto tako svako poglavlje je metodološki strukturirano da autonomno ne gubi svoj smisao i značenje.

U knjizi su pažljivo odabrani događaji, činjenice i brojni dokumenti koji su na sjajan način interpertirani i predstavljeni u jednom hronološkom nizu – naveo je Veladžić.

Kaže da u prva tri poglavlja, autorica predstavlja period svog odrastanja i okruženja u kojem živi.

U kasnijim poglavljima, autorica vrlo suptilno i nenametljivo svoja vlastita iskustva povezuje s političkim procesima i događajima početkom 90-tih u kojima ona aktivno sudjeluje. Interperetacija tih događaja odvija se u dvije forme, u formi gdje je ona direktni sudionik i u formi izravnog promatrača. Nakon petog poglavlja, u kojem autorica predstavlja svoj politički aktivizam u Australiji, ona u naredna dva poglavlja tematizira tok priprema za odbranu BiH od agresije – napominje Veladžić, te ističe da je ideja Bosne prožimala cijelo njeno biće.

U trećem dijelu knjige, koja je po svom opsegu najobimnija, tematizira se njen diplomatski život, koji se u određenoj mjeri preklapa s ukupnim nastankom i razvojem bh. diplomacije.

Ovaj autobiografski narativ se završava imenovanjem autorice na novu diplomatsku destinaciju u Budimpeštu. U osnovi, to znači da je ogroman i bogat period njenog diplomatskog i političkog života ostao nepokriven. Znajući Biseru Turković, znajući njenu energiju koju posjeduje, siguran sam da će ova knjiga dobiti i svoje nastavke – kazao je Veladžić.

Akteri iz pojedinih perioda koji su opisani u knjizi, evocirali su sjećanja i govorili o ovom djelu.

Bisera Turković, aktuelna je zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministrica vanjskih poslova. Majka je troje djece i živi u Sarajevu.

Sve informacije u vezi distribucije knjige na mail: info@biseraturkovic.ba.