Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Služba za zapošljavanje KS – Blagi pad u evidenciji nezaposlenih

SARAJEVO, 13. oktobra (FENA) - Na evidenciji nezaposlenih Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo 12. oktobra ove godine bile su 62.903 osobe, dok je 18. maja, kada je prethodno registrovano najviše nezaposlenih u vrijeme pandemije, taj broj iznosio 64.230.

–  Možemo  primjetiti da je došlo do blagog pada u evidenciji nezaposlenih i to za oko 1.300 osoba – navode iz Službe za zapošljavanje KS uz podatak da je 18. marta ove godine, kada je proglašeno stanje nesreće, evidentirano 58.029 nezaposlenih osoba.

Iz ove službe navode da  isplaćene novčane naknade u 2019. godini iznose  11.472.115 KM, a planirane novčane naknade za 2020. godinu 12.500.000 KM. Što se tiče isplaćenih  novčanih naknada u periodu od 1. januara do 5. oktobra, iznosile su 15.655.215  KM, a planirano je za isplatu novčanih naknada po izmjenama plana za ovu godinu 22.300.000 KM.

–  Kao što se može vidjeti iz datih podataka, u ovoj godini sredstva za isplatu novčanih naknada biće povećana u odnosu na 2019. godinu za gotovo sto posto. Bez obzira na ovo povećanje potrebnih sredstava za novčane naknade Služba za zapošljavanje KS nema nikakvih problema da sve ove naknade isplati u rokovima i  iznosima kako je to predviđeno zakonskim propisima. Ostvarilo se ono što smo i predviđali, da će doći do povećanja ovih izdvajanja i stoga su u proceduru upućene izmjene i dopune finansijskog  plana (rebalans plana) kojim će planska pozicija na novčanim naknadama biti povećana za oko 10.000.000 KM – dodaje se u saopćenju za javnost.

Služba za zapošljavanje KS je u periodu od 1. januara do 12. oktobra ove godine izdala ukupno 17.718 rješenja po osnovu ostvarivanja prava na novčanu naknadu, kao i po osnovu prestanka prava na novčanu naknadu, dok je taj broj u toku 2019. godine iznosio  12.565 rješenja.

–  Kao što se može vidjeti za deset mjeseci ove godine, Služba za zapošljavanje KS je već izdala preko 5.000 rješenja više u odnosu na cijelu prošlu godinu. Sigurno se može očekivati da će broj izdatih rješenja biti veći u odnosu na prošlu godinu za više od 70 posto (očekujemo preko 20.000 izdatih rješenja).  Također, moramo primjetiti da je veliki broj izdatih rješenja pratilo veliko kretanje u broju osobaa kojea se
prijavljuju, a nakon toga odjavljuju sa biroa, a što je uzrokovano potrebama poslodavaca i njihovim reakcijama na potrebe u radnoj snazi – saopćeno je iz Službe za zapošljavanje KS.