Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Slijedi provjera diploma svih zaposlenih u državnim institucijama!

Odluka je spremna i trebala bi uskoro biti usvojena na sjednici Vijeća ministara BiH. Donosi se s ciljem otkrivanja mogućnih zloupotreba ili falsifikovanih dokumenata

Spremna je odluka kojom se uređuje postupak provjere diploma svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovina i ona bi se, kako saznaje Fokus.ba, trebala naći na jednoj od sljedećih sjednica Vijeća ministara BiH.

Prema nacrtu odluke do koje smo došli stoji da se njome „uređuje postupak provjere kvalifikacija  svih zaposlenih u institucijama BiH, a sa ciljem utvrđivanja postojećeg stanja i otkrivanja mogućnih zloupotreba ili falsifikovanih dokumenata“.

U odluci se nalaže da su odlukom obuhvaćene osobe imenovane u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH, te osobe zaposlene u organima i institucijama BiH na osnovu Zakona o radu u institucijama.

Ova odluka nalaže provjeru vjerodostojnosti podataka koji se nalaze u personalnim dosijeima zaposlenih, sadržanih u kvalifikacijama i popratnim dokumentima koji određuju kvalifikaciju kod izdavalaca. Utvrđivat će se vjerodstojnosti  kvalifikacija stečenih na visokoškolskim ustanovama, u srednjoškolskim ustanovama, te u ustanovama  osnovnog odgoja i obrazovanja.

Slijedi provjera diploma svih zaposlenih u državnim institucijama!

 Svaka institucija i organ uprave koja tokom provjere nesporno utvrdi da se u nekom konkretnom slučaju radi o zloupotrebi prava i falsifikovanim dokumentima dužna je da protiv odgovornog lica pokrene disciplinski postupak, te o tome po potrebi i ako postoje potrebni elementi sačini i izvještaj o počinjenju krivičnog djela nadležnom tužilaštvu. Odgovorno lice u konkretnom slučaju je vlasnik obrazovne isprave, navodi se u odluci.

Kako se ističe, sve institucije i organi uprave su dužne izvršiti postupak provjere za sve zaposlene u svojoj instituciji najkasnije u roku od šest mjesesi od dana stupanja na snagu ove odluke. Inače, predlagač ove odluke je Ministarstvo civilnih poslova BiH na čijem čelu je ministrica Ankica Gudeljević.

Treba podsjetiti da, kada je riječ o institucijama ili agencijama na državnom nivou u javnosti u proteklom period u žiži bila diploma aktuelnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmana Mehmedagića. Njegovom diplomom bavila se i Zajednička komisija državnog parlamenta za nadzor nad OSA-om.