Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Smjernice i protokol za zaštitu od COVID-a u turizmu

Vlada Federacije prihvatila je dokument “Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu”.

Bit će dostavljen Vijeću ministara na razmatranje kako bi BiH dobila oznaku zemlje sigurnog putovanja od Svjetskog vijeća za turizam i putovanje.

Smjernice utvrđuju načela kojima se naša zemlja treba voditi prilikom obavljanja turističkih aktivnosti tokom pandemije COVID-19, kao i protokoli za turističko-ugostiteljske subjekte, a njihova ima za cilj zaštitu turista i radne snage, uz poštivanje zdravstvenih propisa i mjera ograničavanja fizičkih kontakata, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.