Uvijek sigurne i provjerene informacije!

CIK BiH – Ponovno brojanje glasačkih listića za nivo predsjednika i potpredsjednika RS-a

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je na današnjoj sjednici donijela naredbu Glavnom centru za brojanje za otvaranje vreća i ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika RS-a.

Predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović je u uvodu kazao da je Centralna izborna komisija BiH jutros održala Kolegij na kojem je razmotrila veći broj primjedbi i prigovora na tok izbornog procesa u RS-u za nivo predsjednika i potpredsjednika RS-a.

Imala je na uvid određene materijalne dokaze, kao što su video-materijali, dokumenti koji nedvojbeno dokazuju da je taj proces u ovoj fazi, do ove faze, tako kontaminiran da ne omogućava utvrđivanje pravovremeno, u skladu sa zakonom, rezultata izbora za nivo predsjednika i potpredsjednika RS-a– naveo je Arnautović.

Trebamo, dodao je on, imati u vidu uvijek i odredbu i definiciju iz Ustava BiH, da je država BiH demokratska država koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.

Imajući to u vidu, Centralna izborna komisija je odlučila da izda naredbu u sljedećem tekstu: CIK BIH po službenoj dužnosti naređuje Glavnom centru za brojanje da radi pravilnog objedinjavanja rezultata izbora na biračkim mjestima u izbornoj jedinici RS izvrši otvaranje vreća sa glasačkim listićima, izvrši ponovno brojanje glasačkih listića te utvrdi rezultate izbora sa svih 2.239 redovnih biračkih mjesta u RS-u, uključujući i biračka mjesta u Brčko Distriktu BiH sa opcijom glasanja za Republiku Srpsku za nivo predsjednika i potpredsjednike RS-a – kazao je Arnautović.

Dodao je da će se ponovno brojanje glasačkih listića izvršiti u skladu sa dinamikom koju će utvrditi direktor Glavnog centra za brojanje, o čemu će se blagovremeno obavijestiti posmatrači političkih subjekata i nezavnih kandidata kao i drugih akreditiranih posmatrača za Glavni centar za brojanje i javnostu BiH.

Prilikom utvrđivanja rezultata izbora iz stava jedan ove naredbe, Glavni centar za brojanje dužan je da sačini analizu i evidenciju zaprimljenih glasačkih listića, neiskorištenih glasačkih listića, kao i analizu i posebnu evidenciju nevažećih i oštećenih glasačkih listića po svakom biračkom mjestu – naveo je Arnautović.

Definirano je i da će se ponovno brojanje glasačkih listića izvršiti u skladu s odredbama Pravilnika o provođenju izbora u BiH.

Akreditirani posmatrači političkih stranaka, ispred kojih su ovjereni kandidati za predsjednika i potpredsjednike RS-a i nezavisnih kandidata, mogu biti prisutni u toku brojanja, kao i akterditirani posmatrači za praćenje rada Glavnog centra za brojanje.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Za donošenje ove naredbe glasalo je šest članova CIK-a BiH, dok je član Vlado Rogić glasao protiv.