Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Faruk Selmanović: “EKOLOGIJA NE SMIJE BITI OBLAST RADA, RADI ZADOVOLJENJA EU NORMATIVA, ONA MORA PODRAZUMJEVATI SUŠTINU NAŠIH ŽIVOTNIH I  KULTURNIH VRIJEDNOSTI”

Svjesni zimskih izazova pred kojima se svake godine nađe naš kotlinski grad, odmah po preuzimanju mandata preuzet ćemo i dogovornost za projekte od ekološke važnosti.

Prije svega uključit ćemo svakodnevnu edukaciju i medijski raditi na razvijanju svijesti. Ovo treba biti cijelogodišnji dobro osmišljeni projekat, kojem će asistirati lokalni mediji.

Svakako, cijeneći da već imamo neke analize na osnovu istih, a uz raspoloživost budžeta, a potom i EU fondova intenzivirat ćemo rad na projektima utopljavanja zgrada. Poznajem prepreke i pojavne probleme i ovdje se moramo staviti na raspolaganje našim građanima, odnosno stanarima i iscrpiti sve mogućnosti, kako bi lični finansijski ishodi naših građana bili minimalni.

Svakako ćemo više pažnje posvetiti i načinima i iznosima subvencioniranja ekološki prihvatljivih energenata. Pored plina kao ekološki prihvatljivog energenta, intenzivirat ćemo analize mogućih primjena i drugih izvora, kao što su solarni paneli, hidro toplotne pumpe i slično. Ovo će biti primarni zadaci resornom ministarstvu. Praznog hoda neće biti.

Stimulisanje korištenja gradskog prijevoza, prvenstveno tramvajskog, a potom i trolejbuskog će biti u fokusu i moramo se pobrinuti da imamo optimalan broj ovih sredstava, kako bismo smanjili gužve i uvjerili građane u višestruku korsit korištenja ovog prijevoza. U tretiranju ovog saobraćaja neizostavno ćemo razvijati i saobraćajnicu za bicikliste i korisnike električnih pomoćnih sredstava. Vozačima električnih vozila instalirat ćemo više lokalnih punionica.

Uvesti redovan postupak pošumljavanja kako okolnih šuma, tako i lokalnih zelenih površina. Moramo obezbjediti život ovim proizvođačima kisika.

Utvrditi normative u higijenskoj gradskoj kulturi. Stimulisati, selektiranje otpada pri odlaganju simboličnim plaćanjima. Uvesti i radikalnije kaznene mjere. Eko policiji ćemo biti adekvatnija podrška i zakonski otvoriti bolje djelovanje.

Tretirat ćemo i otpadne vode. Primjenit ćemo rješenja zapadnih zemalja i primjeniti reciklažni sistem i na ovu kategoriju.

Sve mjere ćemo sprovoditi u saradnji sa stručnim licima, koje ćemo staviti na raspolaganje resornom Ministarstvu.