Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Faruk Selmanović: “Stanje u MUP-KS”

Svjedočili smo zadnjih par dana nekolicini koordiniranih policijskih akcija, što trebamo kao društvo pozdraviti. Inače, evidentno je da su ovaj put te akcije usmjerene ka razbijanju organizovanog kriminala u vršenju više krivičnih djela od distirbucije narkoticima, sticanja protupravne koristi do iznude. Ohrabrujuće sve djeluje i sigurni smo da će sarajevske ulice biti bezbjednije, a društvo sigurnije. Ono što svakako zauzima dodatnu pažnju jeste da su u okviru akcije osumnjičena i službena lica, te svakako jedan od inspektora. Na žalost niti ovaj fakt se ne dešava prvi put. Imajući u vidu historijat akcija u KS, nerijetko su optuživana službena lica, a prema izvještajima, to su bivali policijaci, koji su sarađivali posredno ili čak neposredno sa auto mafijom.

Dakle, da se primjetiti da se kao relativno mala sredina suočavamo sa miješanjem službenih lica sa kriminogenim osobama, što ih čini saučesnicima, te potom i djelom skupine organizovanog kriminalnog miljea. Naravno, ohrabrujuća je i činjenica da se nekako uvijek stane u kraj i tim licima. No podrška Unutrašnjoj kontroli jedinica Mup-a je neophodna. Imajući u vidu učestalost krivičnih radnji među službenicima Policije, službu Unutrašnje kontrole treba proširiti, te joj svakako obezbjediti svu moguću Zakonom dozvoljenu podršku.

Naravno, ništa manju odgovornost nemamo ni mi građani, koji trebamo biti od koristi ovoj službi, no i ostalim jedinicama MUP-a.
Svakako, ne treba nipodaštavati niti rad policije, koji ne kaljaju čast svoje uniforme i svojih značaka, stoga zakonodavna vlast zajedno sa izvršnom treba kontinuirano raditi na poboljšanju uslova rada i to tretiravši ih prije svega povećanjem dohodaka, beneficijama u okviru radnog vijeka, dobrom i stručnom opremljenošću i edukacijom, što će sasvim sigurno prevenirati i moguća iskušenja u kontekstu prelaska crvene linije pravičnosti.
Policajca moramo poštovati kao osobu od autoriteta, no isto tako primijeniti rigoroznije kaznene mjere u slučaju prelaska granice profesionalnih i moralnih načela.

Naš pravac djelovanja biće optimalizacija policijskih službenika , njihova opremljenost i obučenost, a svakako socijalna i finansijska satisfakcija.
Sigurnost društva je zapravo jedna od krucijalnih kategorija u kontekstu postizanja boljeg kvaliteta života.