Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Narod Kuvajta pruža veliku podršku djeci oboljeloj od raka u Bosni i Hercegovini

Život djeteta i porodice se mijenja iz korijena te donosi sa sobom mnogo izazova, novih situacija i problema koje je potrebno riješiti.

Za jednog roditelja oboljelog djeteta najteži je osjećaj bespomoćnosti i nekontrole koju imaju u trenutku kada se bore sa nevidljivim neprijateljem te da ne postoji čarobni štapić koji će jednim zamahom učiniti da njihovo dijete ozdravi. U svim problemima koji ih zateknu najlakši su oni za koje imaju konkretna rješenja i sredstva. Nerijetko su to one stvari koje se mogu kupiti novcem. I onda kada nemaju novca, važno je kada znaju da uvijek ima neko ko će stati uz njih i obezbijediti im taj novac.

Tako je, ponukano stvarnim problemima koji su rješivi, Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka oformilo Fond za nabavku lijekova, pomagala i medicinske opreme. Svrha Fonda jeste da djeci oboljeloj od raka, koja to nisu u mogućnosti, obezbijedi sve one lijekove, pomagala, opremu koji su potrebni za što uspješniji tok liječenja i kvalitet života.

On obuhvata: nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, a preporučeni su od strane ljekara za liječenje; nabavku i ustupanje na korištenje medicinskih pomagala (invalidska kolica, štake, proteze, mobilna boca za kisik, maske, medicinske perike); nabavku medicinske opreme za potrebe pedijatrijskih hematoonkoloških pacijenata.

Fond za nabavku lijekova, pomagala i medicinske opreme funkcioniše zahvaljujući dobrim ljudima, donatorima koji obezbjeđuju sredstva. Posebno ističemo prijateljsku Državu Kuvajt i njen narod koji već treću godinu putem Asocijacije za civilizacijski dijalog Tawasul, vakuf rahmetli Mohamed Abdulwahid Alayoub, Zakat House i Vakufsku direkciju Islamske zajednice u BiH pomažu da naš fond funkcioniše.

Zahvaljujući ovim divnim humanim ljudima i organizacijama mnoga djeca oboljela od raka dobila su neophodne lijekove, pomagala koji su im pomogli da sigurnijim korakom dođu do svog cilja. Također, iz ovog Fonda su nabavljene i značajne količine medicinske opreme za hematoonkološka odjeljenja u Tuzli i Sarajevu te za pedijatrijske klinike u Bihaću, Mostaru i Zenici koja je učinila okruženje, u kojem se liječe naša djeca, sigurnijim i opremljenijim za one najveće borbe, borbe za život, saopćeno je iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.