Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Počela isporuka 30 tona medicinske zaštitne opreme koju je donirala Evropska unija

Evropska unija izdvojila je  7 miliona eura za nabavku visokokvalitetne medicinske opreme i medicinske zaštitne opreme kako bi se što lakše i uspješnije prevazišla kriza izazvana pandemijom virusa COVID 19 u Bosni i Hercegovini. Za potrebe bolnica i drugih javnih zdravstvenih ustanova širom Bosne i Hercegovine, Evropska unija je do sada isporučila medicinsku opremu koja uključuje respiratore, rengen aparate, ultrazvučne aparate, aparate za anesteziju, pulsne oksiometre, testove na korona virus i znatne količine zaštitne medicinske opreme.

Nastavak pomoći i isporuka preko 30 tona zaštitne medicinske opreme (rukavice, maske, odijela, navlake za obuću) i 40 EKG monitora započela je početkom oktobra 2020. Prva isporuka opreme distribuirana je zavodima za javno zdravstvo i bolnicama u Novoj Bili, Travniku, Tuzli, Grudama,  Goraždu, Zenici, Tešnju, Mostaru, Livnu, Bihaću, Sanskom Mostu, Brčkom i Orašju. Ove sedmice, oprema će se isporučiti Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, Opštoj bolnici ‘Abdulah Nakaš’ u Sarajevu, Zavodu za javno zdravstvo Sarajevo i bolnici u Istočnom Sarajevu.  Isporuka medicinske opreme nastavit će se tokom mjeseca oktobra i novembra 2020.

Ambasador EU u BiH Johann Sattler je istakao: „Pravi prijatelj se poznaje u nevolji. Evropska unija je pokazala u posljednjih 6 mjeseci da solidarnost nije tek puka fraza nego da je pomoć nešto što se treba kontinuirano osiguravati, a pomoć EU se distribuira od početka pandemije. Veoma je važno obezbijediti dovoljno zaštitne opreme kako bi bolnice  u svim dijeovima zemlje mogle da funkcionišu nesmetano“.

Isporuka opreme koja se provodi u suradnji s UNDP BiH, usklađuje se s potrebama bolnica, medicinskih ustanova i kriznih štabova civilne zaštite u BiH, kako bi se odgovorilo stvarnim potrebama na terenu. Time se  osigurava sigurnije i učinkovitije liječenje pacijenata, ali i zaštita medicinskih radnika i ostalih uposlenika koji su na prvoj liniji fronta borbe sa COVID 19.

Izvor: Europa.ba