Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Počeo nastavak 14. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je nastavio 14. redovnu sjednicu, koja je prekinuta 30. septembra uoči utvrđivanja dnevnog reda.

Po hitnoj proceduri predloženo je razmatranje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Zakona o unutrašnjem platnom prometu, te dopune Zakona o Komisiji za vrijednosne papire.

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga trebale bi se donijeti kako bi se poboljšalo unutrašnje tržište bankovnih usluga, te zbog jačanja tržišnog natjecanja u sektoru bankovnih usluga stanovništvu.

S ciljem poboljšanja transparentnosti i usporedivosti naknada pružatelja platnih usluga, uspostave Registra računa fizičkih osoba, te uvođenja instituta osnovnog računa razmatrat će se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu.

Dopuna Zakona o Komisiji za vrijednosne papire važna je jer se njenom provedbom namjerava odblokirati rad ove komisije, koja ne funkcionira od 30. oktobra prošle godine. Naime, dužnost obnašaju samo dva člana inače petočlane Komisije.

Zato je Vlada Federacije BiH predložila da “izuzetno, u slučaju nemogućnosti imenovanja članova Komisije i njenog nefunkcioniranja na duže razdoblje, predsjednik Federacije BiH, uz suglasnost oba potpredsjednika, imenuje i razrješava privremene članove Komisije, i to na najviše 12 mjeseci, s tim da oni ne mogu biti ponovo imenovani“.

Ovim bi bilo omogućeno da u kratkom roku budu riješeni zahtjevi investitora i ostalih sudionika na tržištu kapitala.

Osim navedenih tačaka, na dnevnom redu 14. sjednice nalaze se i izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima jer je potrebno unaprijediti sistem fiskalizacije.

Također, poslanici će se izjašnjavati o predloženim zakonima o registru finansijskih izvještaja i zakona o računovodstvu i reviziji, kao i izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Planirano je i razmatranje Nacrta Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od deset godina od dana usvajanja, izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za prošlu godinu, kvartalnih izvještaja o dugu za 2019. i 2020. godinu i izvještaja o zaduženju Federacije BiH.

Izvor: FENA