Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Predstavnički dom podržao osnivanje Vijeća za djecu Federacije BiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je zaključak, po kojem je podržao inicijativu poslanice Alme Kratine o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH kao međuresornog savjetodavnog, stručnog i koordinacionog tijela Vlade FBiH s ciljem sveobuhvatne zaštite dječijih prava.

Vijeće će biti pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

U njegov rad predviđeno je da budu uključeni članovi akademske zajednice, relevantni stručnjaci, socijalni radnici, pedagozi, predstavnici iz resornih ministarstava koji se bave navedenom problematikom.

Na taj način bit će omogućeno da se na jednom mjestu sagledaju i unaprijede prava djece.

Vlada je ranije ocijenila opravdanim formiranje ovog Vijeća, koje je inicirala Kratina ponukana činjenicom da živimo u zemlji gdje su dječija prava ugrožena svakodnevno i čemu svjedočimo.

Izvor: FENA