Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Sparkasse Bank: Otvoren poziv studentima za stipendije u sklopu programa Best of South East

Steiermärkische Sparkasse Bank u saradnji sa četiri Univerziteta u Graz-u, ponovo pokreće “Best of South-East”, program daljnjeg razvoja i obrazovanja za talentirane diplomante i studente iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Cilj je programa omogućavanje gore navedenim ciljnim skupinama da steknu međunarodno radno iskustvo, kao i priliku za daljnje napredovanje i obrazovanje.

Stipendija se dodjeljuje studentima do 27 godina sa vrlo dobrim ocjenama, te izraženim osobinama kao što su predanost, razvijene komunikacijske vještine, analitičko i praktično ekonomsko razmišljanje, te dobro poznavanje engleskog i njemačkog jezika. Studenti koji su dio programa “Best of South-East” imaju mogućnost proširenja svog akademskog znanja i usavršavanja stranog jezika, pored njihovog jednogodišnjeg usavršavanja u Steiermärkische Sparkasse Bank, kao i pohađanja odabranih predmeta.

Cilj ovog programa stipendiranja koji uključuje 750 eura mjesečno, je ponuditi studentima mogućnost sticanja internacionalnog iskustva, produbljivanja znanja i osnaživanja za budući poslovni život.

U sklopu programa dodjeljuju se stipendije za studente tehničkih fakulteta u partnerstvu sa Tehničkim fakultetom u Grazu, studente geologije/metalurgije u partnerstvu sa Rudarskim fakultetom u Loebenu, studente umjetničkih akademija – preddiplomski i diplomski studij sa praksom u Operi u Grazu i/ili Muzičkom društvu Štajerske u partnerstvu sa Fakultetom za muziku i izvedbene umjetnosti u Grazu, te za studente prava i ekonomije u saradnji sa Karl Franz Univerzitetom.

Za program se aplicira direktno na Univerzitetu Graz, odnosno pojedinačnim fakultetima, a sve informacije dostupne su na sljedećem linku.