Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Usvojena Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) usvojilo je Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove, saopćeno je iz VSTV-a.

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu BiH provedene od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH 2018. godine, čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi s poslom, incident nije prijavila zbog straha od posljedica. Osim  toga, većina je navela da smatra da je svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu na srednjem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Također, rezultati istraživanja provedenih od nevladinih i međunarodnih organizacija, koje u fokusu djelovanja imaju oblast rodne ravnopravnosti, ukazali su na postojanje rodnih stereotipa i predrasuda među pojedinim pripadnicima pravosudne zajednice.

Iako je Bosna i Hercegovina uspostavila značajan zakonodavni okvir u oblasti rodne ravnopravnosti, unutar kojeg se posebno izdvajaju Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, samo postojanje zakonodavnog okvira nije nužno garant za postizanje rodne ravnopravnosti. Kako bi bila unaprijeđena rodna ravnopravnost u pravosuđu BiH, stoga je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH usvojio ovu Strategiju te prvi put postavilo strateške ciljeve u tu svrhu.

Predviđeno je da se Strategija implementira primjenom metode gender mainstreaminga, odnosno pristupa u donošenju politika, zakona, programa, koji uzima u obzir različite interese i potrebe muškaraca i žena.

Kad je riječ o ulogama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i pravosudnih institucija u procesu implementacije Strategije, Vijeće će koordinirati procesom donošenja akcionih planova od pravosudnih institucija te pružati podršku i donositi uputstva u okviru navedenog procesa, s krajnjim ciljem omogućavanja jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH izrađena je u okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, koji je implementiralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH uz podršku Vlade Švedske.