Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Vijeće ministara imenovalo ekspertni tim za Trgovsku goru

Na sjednici Vijeća ministara BiH jutros je usvojen prijedlog odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Predlagač je bilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ranije je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac rekao je da je potpuno neprihvatljiva izgradnja opasnog odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori jer je riječ o zdravlju 250.000 ljudi u općinama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.Kada je riječ o formiranju ekspertskog tima za odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koji bi trebalo da čine 22 eksperta sa svih nivoa vlasti.