Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Vijeće ministara imenovalo ekspertni tim za Trgovsku goru

Na sjednici Vijeća ministara BiH jutros je usvojen prijedlog odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Predlagač je bilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ranije je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac rekao je da je potpuno neprihvatljiva izgradnja opasnog odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori jer je riječ o zdravlju 250.000 ljudi u općinama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.Kada je riječ o formiranju ekspertskog tima za odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koji bi trebalo da čine 22 eksperta sa svih nivoa vlasti.